منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

موتور سنکرون مغناطیس دایم AC

این ابزار در میزهای ناهارخوری گردان، اویل اسکیمرها (جداکننده های آب و روغن)، دستگاه های الکتریکی، هودهای دامنه، آون های الکترونیکی، دستگاه های (Auto Mahjong Machine)،سوئیچ های قطع کننده هوایی (Airbreak Switch) درایو شیر و غیره مورد استفاده قرار می گیرد.

این موتور از چرخ دنده و میکروموتور سنکرون بهره می گیرد و از مزایایی از جمله عملکرد قابل اطمینان، گشتاور خروجی بزرگ, قفل قدرتمند, سایز کوچک، وزن سبک، نویز کم و دوام بالا برخوردار است.


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0