منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

سیستم مانیتورینگ وضعیت توربین بادی

سیستم مانیتورینگ وضعیت توربین بادی

سیستم مانیتورینگ آنلاین مدل RH1000 برای قابلیت عملکرد وضعیت غیر پایدار در توربین های بادی طراحی می شود و از فناوری full sampling بهره می گیرد. این محصول دارای 16 کانال ارتعاش، 4 کانال پردازش داده، و 2 کانال تاکو (tacho channels) می باشد و قادر است ارتعاش و تاکو را در توربین به طور همزمان جمع آوری نموده و مورد کنترل و بازبینی قرار دهد. پارامترهای کنترلی مانند توان، سرعت باد، و غیره به عنوان ورودی هستند.

دیتا اکوزیشن جامع:

سیستم مانیتورینگ آنلاین مدل RH1000 برای قابلیت عملکرد وضعیت غیر پایدار در توربین های بادی طراحی می شود و از فناوری full sampling بهره می گیرد. این سیستم دارای 16 کانال ارتعاش است که سرعت، شتاب و جابجایی را در هز لحظه جمع آوری می کنند. ابتدا تمامی اطلاعات ارتعاش جمع آوری می شوند و سپس توسط سیستم مورد آنالیز قرار می گیرند تا درمورد نگهداری آن تصمیم گرفته شود و درمورد گردآوری مهمترین سیگنال اطمینان حاصل گردد.   

محدوده دینامیک گسترده: کانورتر 24bit A/D  باعث می شود سیستم دارای محدوده دینامیکی بالاتر از 110 dB باشد و جمع آوری دقیق سیگنال سطح mV را تضمین می کند.

موارد انتخابی:

ما دارای یک مرکز تشخیص ریموت هستیم و می توانیم بطور ماهانه هر توربین را بازرسی نماییم و درصورت نیاز گزارش ارائه نماییم. مطمئن باشید که می توانید از وضعیت توربین به موقع اطلاع یابید.


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0