منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

تریستورها ، ترایاک ها

6 محصول صنعتی 6 شرکت
Infineon Technologies - Sensors
تریستورها ، ترایاک ها
تریستورها ، ترایاک ها
Thyristor

این تریستور دارای انواع مختلفی از دیسک ها است که در محفظه ی سرامیکی آب بندی شده قرار می گیرند. این ابزار از دوام و مقاومت بالایی برخوردار استو در محیط های سخت قابل استفاده می باشد.

NXP Semiconductors
تریستورها ، ترایاک ها
تریستورها ، ترایاک ها
TRIAC (BTA series)

این ترایاک ها از قابلیت اطمینان بالا و ساختار ساده ای برخوردار هستند و عملکرد و کارایی بالایی به دست می دهند و دارای کاربردهای زیادی می باشند.

Panasonic Electric Works Europe AG
تریستورها ، ترایاک ها
تریستورها ، ترایاک ها
AQ-A

Phototriac:Uniquely designed to offer user-friendly interface and an internal diode that protects the elements on the output side.The design of the device is simple and very efficient. It features a LED indicator which goes on when the device is connected and in use. Available in two types namely the Random Type and the Zero-cross Type.

Renesas Electronics
تریستورها ، ترایاک ها
تریستورها ، ترایاک ها
Thyristor

شرکت Renesas انواع مختلفی از ابزارهای ترایاک و تریستور را برای دستگاه هایی همچون ماشین لباسشویی یا پلوپز عرضه می کند.

STMicroelectronics
تریستورها ، ترایاک ها
تریستورها ، ترایاک ها
TRIAC

این ترایاک ها برای تجهیزات AC کنترل مورد استفاده قرار می گیرند. این ابزارها را می توان به عنوان سوئیچ های ساده on/off یا به عنوان رله های الکترومغناطیسی که از قابلیت اطمینان و انعطاف بالایی برخوردار هستند استفاده نمود.

VISHAY
تریستورها ، ترایاک ها
تریستورها ، ترایاک ها

Phototriac:The IL410 and IL4108 consists of a GaAs IRLED optically coupled to a photosensitive zero crossing TRIAC network.The TRIAC consists of two inverse parallel connected monolithic SCRs. These three semiconductors are assembled in a six pin dual in-line package.

توضیحات فنی

تریستور از چهار نیمه هادی درست شده که دوتای آن از نوع N و دوتای دیگر از نوع P است .یعنی یک نیمه هادی به سه نیمه هادی یک ترانزیستور اضافه شده تا تعداد نیمه هادی ها برابر شود (PNPN). تریستورها دارای 3 پایه هستند ؛ پایه ی اول آنود (A) ، پایه ی دوم کاتود (K) و پایه ی سوم گیت (G) نام دارد. پایه های آند وکاتد در واقع دو سر یک کلید هستند و پایه ی گیت هم نقش شستی کلید را دارد که با زدن آن جریان الکتریکی قطع و وصل می شود. تریستور فقط از یک سو میتواند جریان الکتریکی را هدایت کند. یعنی آند همیشه باید به طرف مثبت و کاتد به طرف منفی باشد.

ترایاک (Triac)  برخلاف تریستور، یک سوئیچ دوطرفه است به این صورت که می تواند جریان را از هر دو طرف خود عبور دهد. همچنین ترایاک مانند تریستور سه پایه دارد. عمدتا از عناصر نیمه هادی مانند ترایاک ها به عنوان ابزار کلید زنی (سوئیچینگ) استفاده می شود، در واقع این المان ها می توانند سطوح ولتاژ و جریان بالا را سوئیچ کنند. ترایاک ها به طور گسترده ای در مدارات کنترل فاز AC به کار می روند. در واقع می توان گفت ترایاک معادل دو تریستور موازی است که به صورت وارونه بر هم نصب شده اند ، به همین دلیل است که ترایاک (Triac) ، تریستور دوجهته یا (bidirectional thyristor) نیز نامیده می شود.

توضیحات فنی

تریستور از چهار نیمه هادی درست شده که دوتای آن از نوع N و دوتای دیگر از نوع P است .یعنی یک نیمه هادی به سه نیمه هادی یک ترانزیستور اضافه شده تا تعداد نیمه هادی ها برابر شود (PNPN). تریستورها دارای 3 پایه هستند ؛ پایه ی اول آنود (A) ، پایه ی دوم کاتود (K) و پایه ی سوم گیت (G) نام دارد. پایه های آند وکاتد در واقع دو سر یک کلید هستند و پایه ی گیت هم نقش شستی کلید را دارد که با زدن آن جریان الکتریکی قطع و وصل می شود. تریستور فقط از یک سو میتواند جریان الکتریکی را هدایت کند. یعنی آند همیشه باید به طرف مثبت و کاتد به طرف منفی باشد.

ترایاک (Triac)  برخلاف تریستور، یک سوئیچ دوطرفه است به این صورت که می تواند جریان را از هر دو طرف خود عبور دهد. همچنین ترایاک مانند تریستور سه پایه دارد. عمدتا از عناصر نیمه هادی مانند ترایاک ها به عنوان ابزار کلید زنی (سوئیچینگ) استفاده می شود، در واقع این المان ها می توانند سطوح ولتاژ و جریان بالا را سوئیچ کنند. ترایاک ها به طور گسترده ای در مدارات کنترل فاز AC به کار می روند. در واقع می توان گفت ترایاک معادل دو تریستور موازی است که به صورت وارونه بر هم نصب شده اند ، به همین دلیل است که ترایاک (Triac) ، تریستور دوجهته یا (bidirectional thyristor) نیز نامیده می شود.

تعداد نمایش شرکت ها در صفحه


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0