منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

فیلترهای کوالسینگ

2 محصول صنعتی 2 شرکت
CAMOZZI
فیلترهای کوالسینگ
فیلترهای کوالسینگ
Coalescing compressed air filter (G3/4 - G1, 0.01 - 1 µm | MX series)

ساختار مدولار؛ کامپکت؛ پورت MX2 به نام های G3/8 - G1/2 - G3/4؛ پورت MX3 به نام G3/4 - G1؛ 

METAL WORK
فیلترهای کوالسینگ
فیلترهای کوالسینگ
Coalescing compressed air filter (200 Nl/min, max. 13 bar | DEP BIT series)

فیلتر هوای فشرده کوالسینگ؛ ساختار کامپکت؛ صرفه جویی در فضا؛ حداقل اتلاف بار؛ کارایی و دقت بالا

توضیحات فنی

فیلتر‌های هوای فشرده کوالسینگ برای جدا کردن ذرات آب و روغن به کار میروند به این صورت که ذرات معلق آب و روغن را به هم میچسباند و قطره‌ای از آنها تشکیل میدهد که باعث ته نشین شدن این قطره‌‌ها و در نتیجه جدا شدنشان میشود.

برای فیلتراسیون روغن و ذرات آب و گرد و غبار تا اندازه ۰.۰۱ mµ بسیار مناسب و کاربردی بوده.

صنایع مختلفی‌ از این تجهیزات برای فیلتراسیون استفاده میکنند به خصوص صنایع پتروشیمی و نفتی‌.

توضیحات فنی

فیلتر‌های هوای فشرده کوالسینگ برای جدا کردن ذرات آب و روغن به کار میروند به این صورت که ذرات معلق آب و روغن را به هم میچسباند و قطره‌ای از آنها تشکیل میدهد که باعث ته نشین شدن این قطره‌‌ها و در نتیجه جدا شدنشان میشود.

برای فیلتراسیون روغن و ذرات آب و گرد و غبار تا اندازه ۰.۰۱ mµ بسیار مناسب و کاربردی بوده.

صنایع مختلفی‌ از این تجهیزات برای فیلتراسیون استفاده میکنند به خصوص صنایع پتروشیمی و نفتی‌.

تعداد نمایش شرکت ها در صفحه


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0