منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

جداکننده های سانتریفیوژی

3 محصول صنعتی 3 شرکت
Dipl. Ing. Erich Fetzer GmbH
جداکننده های سانتریفیوژی
جداکننده های سانتریفیوژی

Centrifugal separator:Applications
- Cleaning of aqueous liquids of solids
- Separation sizes down to 5 µm achievable
- Liquid cleaning on machine tools, in particular on grinding
machines, transfer lines and machining centers

GEA Westfalia Separator
جداکننده های سانتریفیوژی
جداکننده های سانتریفیوژی
VSD 10-02-007

Centrifugal separator for olive oil:This separator is designed for the recovery of olive oil. The separator is equipped with a self-cleaning disk-type bowl which can be configured for either clarification of oil.

LAKOS
جداکننده های سانتریفیوژی
جداکننده های سانتریفیوژی
0.7 - 66 m³/hr | ILB series, ILS

Centrifugal separator:The versatile LAKOS ILB and ILS separators for low-flow applications are used in a wide range of applications all over the world. Ideally suited for small, side-stream installations, the ILB/ILS separators are popular for removing up to 98% of sand, grit and other fine solids down to just 74 microns. The sleek, centrifugal design offers efficient filtration with no moving parts or filters elements to wear out or replace. 

توضیحات فنی

جداکننده سانتریفیوژی دستگاهی است که از آن برای چرخاندن مواد با سرعت بالا استفاده می‌شود. معمولاً دستگاه سانتریفیوژ برای جدا کردن ذرات جامد از یک مایع یا تقسیم مخلوط مایعات به اجزای مختلف آن به کار می‌رود. مخلوط را درون لوله‌ای قرار می‌دهند که طوری قرار داده شده‌است که با چرخش دستگاه، به سمت خارج از مرکز حرکت می‌کند و به حالت افقی قرار می‌گیرند. در این حالت، نیروی گریز از مرکز می‌خواهد که مخلوط را برخلاف مرکز سانتریفوژ براند و از این نقطه دور کند و ذرات یا مایع سنگین تر بیش تر به سمت بیرون (یا ته مخلوط) رانده می‌شوند. وقتی سانتریفیوژ از حرکت باز می‌ایستد، مواد به همین حالت غیر مخلوط می‌مانند. 

در برنامه های کاربردی موتوری و بطور اخص موتورهای دیزلی از جدا کننده های سانتریفیوژی به منظور حذف ذرات کوچکتر (کمتر از 5 میکرون) استفاده می گردد. سانتریفوژها همچنین در کاربردهای صنعتی (غیر موتوری) برای محافظت از تجهیزات و ماشین آلات مورد استفاده قرار می گیرند. این کاربردها شامل طیف وسیعی از صنایع مانند تصفیه آب، مواد غذایی و مراکز ماشینری می باشد.

توضیحات فنی

جداکننده سانتریفیوژی دستگاهی است که از آن برای چرخاندن مواد با سرعت بالا استفاده می‌شود. معمولاً دستگاه سانتریفیوژ برای جدا کردن ذرات جامد از یک مایع یا تقسیم مخلوط مایعات به اجزای مختلف آن به کار می‌رود. مخلوط را درون لوله‌ای قرار می‌دهند که طوری قرار داده شده‌است که با چرخش دستگاه، به سمت خارج از مرکز حرکت می‌کند و به حالت افقی قرار می‌گیرند. در این حالت، نیروی گریز از مرکز می‌خواهد که مخلوط را برخلاف مرکز سانتریفوژ براند و از این نقطه دور کند و ذرات یا مایع سنگین تر بیش تر به سمت بیرون (یا ته مخلوط) رانده می‌شوند. وقتی سانتریفیوژ از حرکت باز می‌ایستد، مواد به همین حالت غیر مخلوط می‌مانند. 

در برنامه های کاربردی موتوری و بطور اخص موتورهای دیزلی از جدا کننده های سانتریفیوژی به منظور حذف ذرات کوچکتر (کمتر از 5 میکرون) استفاده می گردد. سانتریفوژها همچنین در کاربردهای صنعتی (غیر موتوری) برای محافظت از تجهیزات و ماشین آلات مورد استفاده قرار می گیرند. این کاربردها شامل طیف وسیعی از صنایع مانند تصفیه آب، مواد غذایی و مراکز ماشینری می باشد.

تعداد نمایش شرکت ها در صفحه

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0