منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

فیلترهای نواری

4 محصول صنعتی 4 شرکت
Evoqua Water Technologies
فیلترهای نواری
فیلترهای نواری

Pressure belt filter:Evoqua Dynamic Radial Wedge (DRW) belt press features belt width to 3.0 m. The world's most technologically-advanced belt press results in minimal power usage with the help of a unique radial wedge roll. The belt press has 15 pressure rollers and supports a filtration area of 725 square feet for maximum cake solids performance.

Flottweg
فیلترهای نواری
فیلترهای نواری
BFRU 500

Belt filter:Outstanding juice quality is the central success factor in manufacturing fruit juice (direct juice), concentrate and vegetable juice. The raw materials have got to be processed quickly, reliably and hygienically so that the valuable constituents will be retained during the extraction. It is equally important to achieve a high raw material yield with the lowest possible complexity in operation and maintenance.

Sandvik Process Systems
فیلترهای نواری
فیلترهای نواری

Pressure belt filter:Double belt presses, single belt presses and steel belt-based casting systems were designed by Sandvik to help cater the pressing/ casting of plastics, fiber composites and different kinds of thin films of the industry. Double belt presses, single belt presses and steel belt-based casting systems covers pressing/lamination, sheet casting and film casting processes.

Turbo-Separator AG
فیلترهای نواری
فیلترهای نواری

Belt filter:The TURBO-SEPARATOR offers different types of alternative filter systems tailored to suit various types of applications. The series of filter system includes continuous and vacuum band filters. Both of these versions are available in different sizes varying on its operation. The continuous band filter is a type of system that does not need any additional filter aids.

توضیحات فنی

در اين فيلتر كيك بر روي سطح نوار شكل می گیرد. فیلتر نواری با توجه به نیروی محرکه برای عملیات جداسازی دو نوع است: فیلتر نواری خلاء (Band vaccum Filter) و یا فیلتر نواری فشاری(Belt Filter Press) 

در فیلتر نواری خلاء یک پارچه طولانی که در قسمت های مختلف  آن خلاء قرار گرفته عملیات آبگیری را انجام می دهد. بالا بودن فضای مورد نیاز  برای این نوع فیلتر از معایب این فیلتر و امکان تغییر مراحل مختلف از مزایای این فیلتر می باشد .

نوع دیگرفیلتر نواری،فیلتر نواری فشاری است  که در آن باز هم کیک در ابتدای تجهیز تشکیل و سپس ،عملیات آبگیری که بجای  استفاده از نیروی خلاء از فشار پرس بین غلتک استفاده شده است. هر چه به انتهای دستگاه  نزدیک تر می شویم فاصله بین غلتک ها کمتر شده و ضخامت کیک کاهش یافته و عملیات آبگیری بهتر صورت می پذیرد.

کاربرد فیلترهای نواری در صنایع غذایی, صنایع شیمیایی و دارویی, صنایع فرآوری میوه, صنایع چرم, صنایع ماده اولیه شیشه و سیلیس , صنایع معدنی , سیستمهای بازیابی و تصفیه فاضلاب میباشد.

توضیحات فنی

در اين فيلتر كيك بر روي سطح نوار شكل می گیرد. فیلتر نواری با توجه به نیروی محرکه برای عملیات جداسازی دو نوع است: فیلتر نواری خلاء (Band vaccum Filter) و یا فیلتر نواری فشاری(Belt Filter Press) 

در فیلتر نواری خلاء یک پارچه طولانی که در قسمت های مختلف  آن خلاء قرار گرفته عملیات آبگیری را انجام می دهد. بالا بودن فضای مورد نیاز  برای این نوع فیلتر از معایب این فیلتر و امکان تغییر مراحل مختلف از مزایای این فیلتر می باشد .

نوع دیگرفیلتر نواری،فیلتر نواری فشاری است  که در آن باز هم کیک در ابتدای تجهیز تشکیل و سپس ،عملیات آبگیری که بجای  استفاده از نیروی خلاء از فشار پرس بین غلتک استفاده شده است. هر چه به انتهای دستگاه  نزدیک تر می شویم فاصله بین غلتک ها کمتر شده و ضخامت کیک کاهش یافته و عملیات آبگیری بهتر صورت می پذیرد.

کاربرد فیلترهای نواری در صنایع غذایی, صنایع شیمیایی و دارویی, صنایع فرآوری میوه, صنایع چرم, صنایع ماده اولیه شیشه و سیلیس , صنایع معدنی , سیستمهای بازیابی و تصفیه فاضلاب میباشد.

تعداد نمایش شرکت ها در صفحه


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0