منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

فیلتر پرس ها

4 محصول صنعتی 3 شرکت
Evoqua Water Technologies
فیلتر پرس ها
فیلتر پرس ها
J-Press®

Filter press:The Evoqua Filters is a state of the art discovery. It is a product of great ingenuity and brilliance. It features from high solids mineral processing applications to conventional industrial waste sludge, to lime softening residuals; we have equipment to meet your de-watering needs. A must have for any facility. Evoqua can tailor fit a cost-effective preventive maintenance program for your specific equipment, application, and environment that translates into lower maintenance cost and years of worry-free operation.

FRACCAROLI & BALZAN spa
فیلتر پرس ها
فیلتر پرس ها

Manual filter press:The manual filter press, manufactured by Fraccaroli and Balzan, is capable of dissolving sludge and interruptions. The filter press is incorporated with features including flexible cake volumes, effective cake wash, programmable feed controls and automated cloth washers. These features enable the filter press to create minimal energy consumption, low compressed air usage and minimal maintenance operations.

The Hilliard Corporation
فیلتر پرس ها
فیلتر پرس ها
فیلتر پرس ها

Filter press:This machine manufactured by Hilliard, is a filter press that features a total system concept for hot oil management. It offers a standard construction with all contact surfaces made in stainless steel. Moreover, it is provided in other alloy assemblies.

فیلتر پرس ها

Manual filter press:Star PolyPresses from Hilliard is designed to handle high-quality polypropylene plates against the corrosive chemicals. The residual fluid is removed by the air that is blown down, while the pressure of the machine parts are enclosed to secure it from bad situations. The machine is particularly designed for efficient dewatering of both waste water sludge and process slurries, with higher differential pressures. It concentrates the solids and compress them into compact cakes for easy, low-cost disposal in the case of wastewater sludges. 

توضیحات فنی

دستگاه فيلتر پرس جهت جداسازي ذرات جامد از مايع در محلول هاي سوسپانسيون در فرآيندهاي مختلف صنعتي بکار ميرود. فيلتر پرس از مجموعه اي از سيني ها در يك سري محفظه تشكيل شده است كه مواد جامد در آنها جمع مي شوند. صافي هايي كه در تركيب ساخت آن ها ازصفحاتي با جنس پلی آميد يا پلي پروپيلن استفاده مي شود. بين اين صفحات پارچه هاي صافي با روزنه هاي بسيار ريز قرار مي گيرند كه بر روي پارچه و درفضاي بين دو صفحه كيك تشكيل مي شود.

انواع دستگاه های فیلترپرس صفحه ای به طور کلی دردو دسته حجم ثابت و ممبرانی (Membrane) حجم متغیر ،طبقه بندی می گردند. که هر دسته با توجه به نوع صفحه و جک و ممبران انواع مختلفی را دارا می باشد و دارای کاربرد مشخصی هستند. دستگاه فيلتر پرس در صنايع شيميايي ، غذائي ، داروئي ، سراميک ، معدني ، تصفيه فاضلاب کاربرد وسيع و متنوعي دارد.

توضیحات فنی

دستگاه فيلتر پرس جهت جداسازي ذرات جامد از مايع در محلول هاي سوسپانسيون در فرآيندهاي مختلف صنعتي بکار ميرود. فيلتر پرس از مجموعه اي از سيني ها در يك سري محفظه تشكيل شده است كه مواد جامد در آنها جمع مي شوند. صافي هايي كه در تركيب ساخت آن ها ازصفحاتي با جنس پلی آميد يا پلي پروپيلن استفاده مي شود. بين اين صفحات پارچه هاي صافي با روزنه هاي بسيار ريز قرار مي گيرند كه بر روي پارچه و درفضاي بين دو صفحه كيك تشكيل مي شود.

انواع دستگاه های فیلترپرس صفحه ای به طور کلی دردو دسته حجم ثابت و ممبرانی (Membrane) حجم متغیر ،طبقه بندی می گردند. که هر دسته با توجه به نوع صفحه و جک و ممبران انواع مختلفی را دارا می باشد و دارای کاربرد مشخصی هستند. دستگاه فيلتر پرس در صنايع شيميايي ، غذائي ، داروئي ، سراميک ، معدني ، تصفيه فاضلاب کاربرد وسيع و متنوعي دارد.

تعداد نمایش شرکت ها در صفحه

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0