منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

هیدراسایکلون ها

2 محصول صنعتی 2 شرکت
Bosch Rexroth - Industrial Hydraulics
هیدراسایکلون ها
هیدراسایکلون ها
20 - 650 l/min | IZF

Hydrocyclone:Hydrocyclone cleaning systems in the normal system structure can be adapted to meet local.

HECTRON
هیدراسایکلون ها
هیدراسایکلون ها
2 - 25 m³/h | Alfa 200

Hydrocyclone:The hydrocyclones (or cyclone filters) are equipment used to separate sand and water. How it works. They fit waters with high sand content and ask few maintenance.

توضیحات فنی

بنابر یک اصل قدیمی مهندسی، دستگاه هایی که قسمتهای متحرک کمتری داشته باشند، با صرفه تر و قابل اعتمادتر هستند. سیکلون ها شاید یکی از بهترین مظاهر این اصل باشند. در نیم قرن اخیر استفاده از سیکلون چه در صنعت متالورژی و چه در کانه آرایی روز به روز بیشتر شده است.
سیکلون به طور خلاصه، از یک بدنه مخروطی شکل که در قسمت فوقانی به استوانه ای تبدیل می شود، تشکیل یافته است. بار توأم با آب با فشاری که توسط یک پمپ تأمین میشود از یک مجرای جانبی، وارد قسمت استوانه ای سیکلون شده، حول استوانه مرکزی می چرخد. ذرات سنگین از انتهای پایینی دستگاه خارج شده، ذرات سبک همراه با آب از استوانه مرکزی و از قسمت بالایی دستگاه خارج می گردد.

این دستگاه ها نخست، در کانه آرایی و معدن کاری مورد استفاده قرار گرفتند ولی اخیرا در صنایع شیمیایی ، پتروشیمی ، صنعت نساجی ، صنعت فلز کاری و بسیاری صنایع دیگر به خوبی پذیرفته شده اند و کاربرد آن ها در حال گسترش است.

توضیحات فنی

بنابر یک اصل قدیمی مهندسی، دستگاه هایی که قسمتهای متحرک کمتری داشته باشند، با صرفه تر و قابل اعتمادتر هستند. سیکلون ها شاید یکی از بهترین مظاهر این اصل باشند. در نیم قرن اخیر استفاده از سیکلون چه در صنعت متالورژی و چه در کانه آرایی روز به روز بیشتر شده است.
سیکلون به طور خلاصه، از یک بدنه مخروطی شکل که در قسمت فوقانی به استوانه ای تبدیل می شود، تشکیل یافته است. بار توأم با آب با فشاری که توسط یک پمپ تأمین میشود از یک مجرای جانبی، وارد قسمت استوانه ای سیکلون شده، حول استوانه مرکزی می چرخد. ذرات سنگین از انتهای پایینی دستگاه خارج شده، ذرات سبک همراه با آب از استوانه مرکزی و از قسمت بالایی دستگاه خارج می گردد.

این دستگاه ها نخست، در کانه آرایی و معدن کاری مورد استفاده قرار گرفتند ولی اخیرا در صنایع شیمیایی ، پتروشیمی ، صنعت نساجی ، صنعت فلز کاری و بسیاری صنایع دیگر به خوبی پذیرفته شده اند و کاربرد آن ها در حال گسترش است.

تعداد نمایش شرکت ها در صفحه


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0