منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

رزوناتورها

4 محصول صنعتی 3 شرکت
Hittite Microwave
رزوناتورها
رزوناتورها
8 - 8.3 GHz | HMC-C200

Dielectric resonator:Features Tuning Frequency:8.0 - 8.3 GHz Low SSB Phase Noise: -122 dBc/Hz @ 10 kHz Offset Single Positive Supply:+6 to +15V @ 116 mA Internal Voltage Regulator

KVG Quartz Crystal Technology GmbH
رزوناتورها
رزوناتورها
رزوناتورها
Quartz crystal resonator for space applications

رزوناتورهای تولید شده توسط شرکت  Quartz Crystal در دماهای 55- تا 125+ درجه سلسیوس و حالت های عملیاتی مختلف، برد فرکانس گوناگونی نشان می دهند.

رزوناتورها
Resonator ceramic

رزوناتور سرامیکی نوع 101 SMD از شرکت quartz crystal نوعی اسیلاتور قابل اطمینان مطابق با استانداردهای ESCC 3501, LAT1 است و سایز تقریبی آن برابر با 7x5mm می باشد.

Shoulder Electronics
رزوناتورها
رزوناتورها
Resonator ceramic (LTM, ZT series)

ویژگی های الکترونیکی: فرکانس مرکزی: 455KHz±1.0KHz؛ پهنای باند در 6dB برابر است با (3.0KHz,MIN.(TO 455KHz±؛ پهنای باند در 50dB برابر است با (9.0KHz,MAX.(TO 455KHz±؛ 

توضیحات فنی

تشدیدگر به ابزار یا سامانه ای گفته میشود که از خود رفتار رزونانسی یا تشدیدی نشان می دهد. تشدیدگرها تنها در فرکانس های ویژه ای از خود تشدید نشان می دهند. میدان های تشدید در این فرکانسها از خود الگوهاي فضایی اي نمایش میدهند که به آنها حالتهاي تشدیدگر (Resonator Modes) گفته می شود. 
از تشدیدگرها به عنوان اجزاي سازنده فیلترها، و حسگر در دستگاه های اندازه گیري استفاده می شود. از اجزای محدود، سیم لوله و خازن میتوان در ساخت تشدیدگرهایی که در فرکانس های رادیویی عمل می کنند استفاده کرد.
تشدیدگرهایی که بر پایه  اثر فشاربرقی در بلور کوارتز عمل میکنند می توانند تا فرکانس هاي VHF استفاده شوند. از رزوناتور براي تنظیم فرکانس اسیلاتور هم استفاده میشود. بدین صورت که به عنوان فیدبک بین ورودي و خروجی قرار می گیرد تا تحریک ورودی بر اساس خروجی را بر عهده گیرد. رزوناتور این کار را با فرکانس خاص خودش انجام می دهد. پس اسیلاتور مقید میشود که با همان فرکانس کار کند.

توضیحات فنی

تشدیدگر به ابزار یا سامانه ای گفته میشود که از خود رفتار رزونانسی یا تشدیدی نشان می دهد. تشدیدگرها تنها در فرکانس های ویژه ای از خود تشدید نشان می دهند. میدان های تشدید در این فرکانسها از خود الگوهاي فضایی اي نمایش میدهند که به آنها حالتهاي تشدیدگر (Resonator Modes) گفته می شود. 
از تشدیدگرها به عنوان اجزاي سازنده فیلترها، و حسگر در دستگاه های اندازه گیري استفاده می شود. از اجزای محدود، سیم لوله و خازن میتوان در ساخت تشدیدگرهایی که در فرکانس های رادیویی عمل می کنند استفاده کرد.
تشدیدگرهایی که بر پایه  اثر فشاربرقی در بلور کوارتز عمل میکنند می توانند تا فرکانس هاي VHF استفاده شوند. از رزوناتور براي تنظیم فرکانس اسیلاتور هم استفاده میشود. بدین صورت که به عنوان فیدبک بین ورودي و خروجی قرار می گیرد تا تحریک ورودی بر اساس خروجی را بر عهده گیرد. رزوناتور این کار را با فرکانس خاص خودش انجام می دهد. پس اسیلاتور مقید میشود که با همان فرکانس کار کند.

تعداد نمایش شرکت ها در صفحه

جستجو مرتبط

جستجو بر اساس کشور سازنده

جستجوی گسترده

جستجو بر اساس شرکت


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0