منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

فیلترهای سوخت

4 محصول صنعتی 4 شرکت
CCI Thermal Technologies Inc.
فیلترهای سوخت
فیلترهای سوخت
Water separator filter / fuel

جداساز آب فیلتر سوخت سری RSS و RST برای جاداسازی آب از سوخت های هواپیمایی مورد استفاده قرار می گیرند. این ابزارها بسیار کارآمد و بادوام هستند.

FAUDI Aviation
فیلترهای سوخت
فیلترهای سوخت
Fuel separator filter / water (max. 9 500 l/min | FW10-V series)

این جداسازهای آب فیلتر سوخت برای استفاده در پالایشگاه ها، انبارهای سوخت، انبارهای دریایی و مخازن مناسب هستند و مطابق با EI 1581 5th Edition، دسته ی C نوع 5 طراحی می شوند.

HYDAC
فیلترهای سوخت
فیلترهای سوخت
Fuel filter (max. 600 l/h, 10 µm | HDP BC)

فیلتر سوخت؛ نرخ جریان : تا 600l/h؛ محدوده دما: 40- تا 90+ درجه سلسیوس؛ ولتاژ اسمی: 24VDC

Parker Racor Division
فیلترهای سوخت
فیلترهای سوخت
Fuel filter (FBO series)

این فیلترهای بسیار پیشرفته برای تامین نیازهای حساس ترین تجهیزات طراحی می شوند و بسیار مقاوم و بادوام بوده و در سخت ترین محیط های کاری قابل استفاده می باشند.

توضیحات فنی

آب و مواد خارجی و آلودگی ها ممکن است در طول مراحل حمل و نقل، انبارداری و نیز هنگام استفاده (داخل باک موتور) وارد سوخت شده و آن را آلوده سازند. همچنین خود سوخت نیز دارای ناخالصی ها و مواد بسیار ریز میکروسکپی است. لذا ورود هر گونه ناخالصی و آلودگی های ریز و درشت باعث صدمه رساندن و فرسایش سریع قسمت های سیستم سوخت رسانی می شود .همچنین ورود آب نیز به این قسمت ها موجب زنگ زدگی و فرسایش قطعات ظریف سیستم سوخت رسانی خواهد شد.

بطور کلی برای تصفیه گازوئیل و سایر سوخت­های آلی از فیلترهای ظریف میکروتاپ، نمدی یا لوله ­ای استفاده می­شود. در فیلترهای نمدی صفحه­ ای یا نمدی لوله­ ای، عامل تصفیه کننده به صورت چند صفحه نمدی روی هم یا به شکل لوله ­ای از نمد است که وظیفه تصفیه سوخت را به عهده دارند. آلودگی­های موجود در سوخت، هنگام عبور از فیلتر در سطح خارجی نمد باقی مانده و سوخت به سمت پمپ انژکتور هدایت می­شود. اکثر فیلتر های تصفیه کننده سوخت دیزل از نوع کاغذی هستند. قسمت تصفیه کننده این فیلتر ها از یک نوع کاغذ مخصوص ساخته شده است و برای افزایش سطح موثر فیلتراسیون، آن را به صورت چین دار ساخته و در داخل محفظه فلزی قرار داده اند.

توضیحات فنی

آب و مواد خارجی و آلودگی ها ممکن است در طول مراحل حمل و نقل، انبارداری و نیز هنگام استفاده (داخل باک موتور) وارد سوخت شده و آن را آلوده سازند. همچنین خود سوخت نیز دارای ناخالصی ها و مواد بسیار ریز میکروسکپی است. لذا ورود هر گونه ناخالصی و آلودگی های ریز و درشت باعث صدمه رساندن و فرسایش سریع قسمت های سیستم سوخت رسانی می شود .همچنین ورود آب نیز به این قسمت ها موجب زنگ زدگی و فرسایش قطعات ظریف سیستم سوخت رسانی خواهد شد.

بطور کلی برای تصفیه گازوئیل و سایر سوخت­های آلی از فیلترهای ظریف میکروتاپ، نمدی یا لوله ­ای استفاده می­شود. در فیلترهای نمدی صفحه­ ای یا نمدی لوله­ ای، عامل تصفیه کننده به صورت چند صفحه نمدی روی هم یا به شکل لوله ­ای از نمد است که وظیفه تصفیه سوخت را به عهده دارند. آلودگی­های موجود در سوخت، هنگام عبور از فیلتر در سطح خارجی نمد باقی مانده و سوخت به سمت پمپ انژکتور هدایت می­شود. اکثر فیلتر های تصفیه کننده سوخت دیزل از نوع کاغذی هستند. قسمت تصفیه کننده این فیلتر ها از یک نوع کاغذ مخصوص ساخته شده است و برای افزایش سطح موثر فیلتراسیون، آن را به صورت چین دار ساخته و در داخل محفظه فلزی قرار داده اند.

تعداد نمایش شرکت ها در صفحه


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0