منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

فیلترهای هواکش

2 محصول صنعتی 2 شرکت
Ingersoll ARO Fluid Technologies
فیلترهای هواکش
فیلترهای هواکش
Threaded breather filter

این فیلترهای هواکش پیچی توسط شرکت Ingersoll تولید می شوند و در شیرها و سیلندرهای تک کاره برای جلوگیزی از ایجاد آلودگی مورد استفاده قرار می گیرند.

Parker Pneumatic Division Europe
فیلترهای هواکش
فیلترهای هواکش
Threaded breather filter (1/8" - 1-1/2", max. 250 psig)

این فیلترهای هواکش بسیار پیشرفته هستند و از ساختار کامپکت و مقاوم برخوردار می باشند. این فیلترها برای رفع آلودگی در گیربکس ها و مخازن روغن مورد استفاده قرار می گیرند.

توضیحات فنی

فیلترهای هواکش در ماشین آلات صنعتی‌ به خصوص خودرو‌ها وظیفه مکش هوا و هواکشی را دارد که به این ترتیب هوای فیلتر شده را به اجزای مختلف مثل میل لنگ‌ها یا قسمت احتراق و انواع موتور  برای بهتر عملکرد آنها می‌رساند. این فیلترها عملکرد ساده و استفاده بسیار راحتی‌ دارند.

یکی‌ از مدلهای فیلترهای هواکش فیلترهای پیچی‌ هستند که با پیچاندن آن در محل فیلتر روی موتور به راحتی نصب می شود و مراقبت از آن نیز بسیار ساده است.در این نوع فیلترها، صافی داخلی و محفظه خارجی به صورت واحد یکپارچه ساخته می شود. پس از استفاده از فیلتر، فیلتر نو جایگزین فیلتر مصرف شده می شود.

توضیحات فنی

فیلترهای هواکش در ماشین آلات صنعتی‌ به خصوص خودرو‌ها وظیفه مکش هوا و هواکشی را دارد که به این ترتیب هوای فیلتر شده را به اجزای مختلف مثل میل لنگ‌ها یا قسمت احتراق و انواع موتور  برای بهتر عملکرد آنها می‌رساند. این فیلترها عملکرد ساده و استفاده بسیار راحتی‌ دارند.

یکی‌ از مدلهای فیلترهای هواکش فیلترهای پیچی‌ هستند که با پیچاندن آن در محل فیلتر روی موتور به راحتی نصب می شود و مراقبت از آن نیز بسیار ساده است.در این نوع فیلترها، صافی داخلی و محفظه خارجی به صورت واحد یکپارچه ساخته می شود. پس از استفاده از فیلتر، فیلتر نو جایگزین فیلتر مصرف شده می شود.

تعداد نمایش شرکت ها در صفحه


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0