منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

فیلتر کریستال، سرامیک، RLC،SAW

6 محصول صنعتی 6 شرکت
Coilcraft
فیلتر کریستال، سرامیک، RLC،SAW
فیلتر کریستال، سرامیک، RLC،SAW
LC filter (15 - 2.1 GHz | S3LP Series, S3HP Series)
Electrocube
فیلتر کریستال، سرامیک، RLC،SAW
فیلتر کریستال، سرامیک، RLC،SAW
RG series

RC filter:Features Single-to-multiple combination Metals cans and epoxy cases Solid and stranded wire leads with varying length and terminations DIN Rail available CE is available
Environmental and governmental compliant

HK Film Capacitor Ltd.
فیلتر کریستال، سرامیک، RLC،SAW
فیلتر کریستال، سرامیک، RLC،SAW
0.1 - 2.0 µF | STRC, STRCX2

RC filter:Power RC Snubbers STRC and STRCX2 are specially designed with interference suppression for industrial heavy duty applications like blocking, coupling, bypassing, and transient and dV/dt suppression for power Thyristor and Triac in snubber circuit.

Infineon Technologies - Sensors
فیلتر کریستال، سرامیک، RLC،SAW
فیلتر کریستال، سرامیک، RLC،SAW
LC filter (800 - 2200 MHz | BGF109L)

این فیلتر LC تحت BFG109L توزیع می شود و می تواند در فرکانس های مختلف بین 800 و 2200MHz بیشترین میرایی سیگنال را ایجاد نماید.

RF Monolithics
فیلتر کریستال، سرامیک، RLC،SAW
فیلتر کریستال، سرامیک، RLC،SAW
Crystal filter (76.8 MHz | XFL8001)

فیلتر کریستال؛ با قابلیت نصب روی سطح، فیلتر IF دو قطبی؛ با قابلیت اطمینان بالا؛ مطابق با  (Directive 2002/95/EC (RoHS

Rakon
فیلتر کریستال، سرامیک، RLC،SAW
فیلتر کریستال، سرامیک، RLC،SAW
Crystal filter (3- 250 MHz | FTF series)

شرکت Rakon Temex پیشرو در زمینه طراحی و تولید فیلترهای مورد استفاده در سخت ترین محیط های کاری می باشد. این فیلترهای کریستالی از عملکرد بالایی برخوردار بوده و دارای کاربردهای بسیار زیادی هستند.

 

توضیحات فنی

مدار  LC یا مدار مخزنی که گاه به آن مدار تانک گفته می شود مداری است که شامل سلف و خازن است. از این مدار می توان به عنوان رزوناتور استفاده کرد که در فرکانس رزونانس تشدید می کند . این مدار را می توان به عنوان یک مدار آر ال سی سری در نظر گرفت که مقاومت در آن صفر است.

مدار  RLC مدار الکتریکی شامل یک مقاومت، یک سلف و یک خازن است که به صورت موازی یا سری به هم متصل شده‌اند. مدار RLC همانند مدار RL یک مدار نوسان‌ساز است. تفاوتی‌ که حضور مقاومت می‌سازد این است که دامنه نوسانات مدار در طول زمان به تدریج کاهش پیدا می‌کند مگر آنکه آن را توسط یک منبع ثابت نگاه داریم. این مدار کاربردهای زیادی دارد. مثلا در گیرنده های رادیویی و تلویزیون و مدارهای تشدیدگر به کار می رود. همچنین از این مدار می توان به عنوان فیلتر بالاگذر یا فیلتر پایین گذر یا فیلتر میان نگذر استفاده کرد.

یکی از ساده‌ترین ساختارهای مدار فیلتر پایین گذر اتصال یک مقاومت و یک خازن بصورت سری می‌باشد.

توضیحات فنی

مدار  LC یا مدار مخزنی که گاه به آن مدار تانک گفته می شود مداری است که شامل سلف و خازن است. از این مدار می توان به عنوان رزوناتور استفاده کرد که در فرکانس رزونانس تشدید می کند . این مدار را می توان به عنوان یک مدار آر ال سی سری در نظر گرفت که مقاومت در آن صفر است.

مدار  RLC مدار الکتریکی شامل یک مقاومت، یک سلف و یک خازن است که به صورت موازی یا سری به هم متصل شده‌اند. مدار RLC همانند مدار RL یک مدار نوسان‌ساز است. تفاوتی‌ که حضور مقاومت می‌سازد این است که دامنه نوسانات مدار در طول زمان به تدریج کاهش پیدا می‌کند مگر آنکه آن را توسط یک منبع ثابت نگاه داریم. این مدار کاربردهای زیادی دارد. مثلا در گیرنده های رادیویی و تلویزیون و مدارهای تشدیدگر به کار می رود. همچنین از این مدار می توان به عنوان فیلتر بالاگذر یا فیلتر پایین گذر یا فیلتر میان نگذر استفاده کرد.

یکی از ساده‌ترین ساختارهای مدار فیلتر پایین گذر اتصال یک مقاومت و یک خازن بصورت سری می‌باشد.

تعداد نمایش شرکت ها در صفحه


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0