منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

فیلترپایین گذر،بالاگذر،میان گذر،میان نگذر

6 محصول صنعتی 5 شرکت
Coilcraft
فیلترپایین گذر،بالاگذر،میان گذر،میان نگذر
فیلترپایین گذر،بالاگذر،میان گذر،میان نگذر
RF low-pass filter (0.3 - 500 MHz | P7LP Series, P3LP Series)

این فیلترهای پایین گذر RF دارای ساختار SIP هستند و با بهره گیری از آنها می توان در فضا صرفه جویی نمود.

Johanson Technology
فیلترپایین گذر،بالاگذر،میان گذر،میان نگذر
فیلترپایین گذر،بالاگذر،میان گذر،میان نگذر
1650 - 3800 MHz

High-pass filter:Mount these devices with brown mark facing up.* Line width should be designed to provide 50 Ω characteristic impedance, depending on PCB material and thickness.
* DC Blocking capacitor is connected in series at each In/Out Port.

Maxim Integrated
فیلترپایین گذر،بالاگذر،میان گذر،میان نگذر
فیلترپایین گذر،بالاگذر،میان گذر،میان نگذر
Band-pass filter

این فیلتر میان گذر از شرکت Maxim نوعی محصول قابل اطمینان است که از قابلیت کاربری آسان برخوردار می باشد و عملکرد سیستم را برای فرکانس هایی تا 300kHz ارتقاء می دهد.

Pasternack Enterprises, Inc.
فیلترپایین گذر،بالاگذر،میان گذر،میان نگذر
فیلترپایین گذر،بالاگذر،میان گذر،میان نگذر
فیلترپایین گذر،بالاگذر،میان گذر،میان نگذر
RF low-pass filter (DC - 700 MHz)

فیلترهای پایین گذر RF یا LPF ها از شرکت Pasternack عناصر کواکسیال غیرفعالی هستند که امکان عبور سیگنال هایی با فرکانس پایین را در یک برد خاص فراهم می سازند.

فیلترپایین گذر،بالاگذر،میان گذر،میان نگذر
Band-pass filter (902 - 5900 MHz)

فیلترهای میان گذر RF  (یا BPF ها) از شرکت Pasternack عناصر کواکسیالی هستند که امکان حرکت فرکانس های خاص را در فواصل خاص فراهم می آورند.

Stanford Research Systems
فیلترپایین گذر،بالاگذر،میان گذر،میان نگذر
فیلترپایین گذر،بالاگذر،میان گذر،میان نگذر
±10 V, 1 MHz | SIM965

High-pass filter:The SIM965 Analog Filter, functionally manufactured by Stanford Research Systems, is specifically designed for signal conditioning procedures wherein Besser or Butterworth filters are necessary. 

توضیحات فنی

فیلتر مداري است که بعضی فرکانسها را می گذراند و دیگر فرکانسها را تضعیف یا حذف میکند. باند عبور فیلتر گستره فرکانسهایی است که میتوانند با کمترین تضعیف از فیلتر بگذرند. بیشترین کاربرد فیلتر ها در مدارهاي مخابراتی ارسال و دریافت کننده , آمپلی فایرها و تنظیم کننده هاي صدا و حذف نویز در گیرنده هاي رادیویی از جمله رادیو و تلوزیون به کار می رود.
فیلترها از نظر محدوده فرکانسی به 4 دسته تقسیم میشوند.
(Low-pass filter) فیلتر پایینگذر نوعی از فیلتر می باشد که سیگنالهایی با فرکانس کمتر از فرکانس مشخص را عبور میدهد. لازم به ذکر است که این فیلتر در بحث پردازش سیگنال و جریانهاي متناوب اهمیت دارد و اثري بر جریانهاي مستقیم ندارد.
(High-pass filter) فیلتر بالاگذر دستگاهی است که فرکانسهاي بالاتر از مقدار خاصی را میگذراند و فرکانسهاي پایین تر از آن را عبور نمیدهد (تضعیف میکند). این نوع فیلترها به انواع متفاوتی ساخته می شوند و می توان به دسته RC و RL اشاره نمود.
(Band-pass filter) فیلتر میانگذر دستگاهی است که فرکانسهاي محدوده خاصی را میگذراند و فرکانسهاي خارج از آن محدوده را عبور نمیدهد. به عنوان مثال میتوان از فیلتر آنالوگ مدار RLC نام برد. این فیلتر نیز میتواند با ترکیب دو فیلتر, فیلتر پایین گذر و فیلتر بالاگذر ایجاد شود.
(band-stop filter) فیلتر میان ناگذر, این دستگاه دقیقاً برعکس فیلتر میانگذر عمل میکند و اغلب فرکانسها را بدون تضعیف عبور می دهد، اما محدوده مشخصی را به شدت تضعیف می کند .فیلتر شکافی (Notch filter)  یک فیلتر میان ناگذر با باند تضعیف بسیار نازك است.

توضیحات فنی

فیلتر مداري است که بعضی فرکانسها را می گذراند و دیگر فرکانسها را تضعیف یا حذف میکند. باند عبور فیلتر گستره فرکانسهایی است که میتوانند با کمترین تضعیف از فیلتر بگذرند. بیشترین کاربرد فیلتر ها در مدارهاي مخابراتی ارسال و دریافت کننده , آمپلی فایرها و تنظیم کننده هاي صدا و حذف نویز در گیرنده هاي رادیویی از جمله رادیو و تلوزیون به کار می رود.
فیلترها از نظر محدوده فرکانسی به 4 دسته تقسیم میشوند.
(Low-pass filter) فیلتر پایینگذر نوعی از فیلتر می باشد که سیگنالهایی با فرکانس کمتر از فرکانس مشخص را عبور میدهد. لازم به ذکر است که این فیلتر در بحث پردازش سیگنال و جریانهاي متناوب اهمیت دارد و اثري بر جریانهاي مستقیم ندارد.
(High-pass filter) فیلتر بالاگذر دستگاهی است که فرکانسهاي بالاتر از مقدار خاصی را میگذراند و فرکانسهاي پایین تر از آن را عبور نمیدهد (تضعیف میکند). این نوع فیلترها به انواع متفاوتی ساخته می شوند و می توان به دسته RC و RL اشاره نمود.
(Band-pass filter) فیلتر میانگذر دستگاهی است که فرکانسهاي محدوده خاصی را میگذراند و فرکانسهاي خارج از آن محدوده را عبور نمیدهد. به عنوان مثال میتوان از فیلتر آنالوگ مدار RLC نام برد. این فیلتر نیز میتواند با ترکیب دو فیلتر, فیلتر پایین گذر و فیلتر بالاگذر ایجاد شود.
(band-stop filter) فیلتر میان ناگذر, این دستگاه دقیقاً برعکس فیلتر میانگذر عمل میکند و اغلب فرکانسها را بدون تضعیف عبور می دهد، اما محدوده مشخصی را به شدت تضعیف می کند .فیلتر شکافی (Notch filter)  یک فیلتر میان ناگذر با باند تضعیف بسیار نازك است.

تعداد نمایش شرکت ها در صفحه

جستجو مرتبط

جستجو بر اساس کشور سازنده

جستجوی گسترده

جستجو بر اساس شرکت


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0