منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

خشک کن های هوای فشرده

4 محصول صنعتی 4 شرکت
ELGI
خشک کن های هوای فشرده
خشک کن های هوای فشرده
Non-cycling refrigerated compressed air dryer (10 - 1750 cfm, 12.5 - 16 bar | ELRD series)

این ابزار نوعی خشک کن هوای فشرده از نوع خشک کن های تبرید غیرگردشی است که کارایی و عملکرد بالایی دارد و بسیار مقاوم می باشد.

Ingersoll Rand
خشک کن های هوای فشرده
خشک کن های هوای فشرده
Non-cycling refrigerated compressed air dryer (54 - 660 m³/h)

این خشک کن های تبرید غیرگردشی از افت فشار پایین 3 در 1، مبدل حرارتی آلومینیومی و کمپرسور با پیستون آب بندی شده برخوردار بوده و کارایی بالایی دارند.

Mikropor
خشک کن های هوای فشرده
خشک کن های هوای فشرده
Compressed air dryer

این خشک کن های هوای فشرده که توسط شرکت Mikropor تولید می شوند بسیار بادوام، کامپکت و با کارایی بالا هستند و دارای استاندارد جهانی عملکرد می باشند. 

Parker domnick hunter
خشک کن های هوای فشرده
خشک کن های هوای فشرده
Compressed air dryer (max. 54 m³/h | PNEUDRI MiDAS)

خشک کن های PNEUDRI MiDAS توسط شرکت Parker domnick hunter تولید می شوند و برای کاربردهایی که نیاز به نرخ جریان 54m3/hour دارند مورد استفاده قرار می گیرند.

توضیحات فنی

همه هوای اتمسفر حاوی بخار آب است، این میزان بخار آب در دمای بالا، بیشتر و در دمای پایین کم تر است. وقتی که هوا متراکم می‌شود غلظت آب افزایش می‌یابد. واژهٌ نقطه شبنم فشار (PDP) به این منظور استفاده می‌شود که میزان آب موجود در هوای متراکم شده را توضیح دهد. این دمائی است که در آن بخار آب در فشار کاری به آب تبدیل می‌شود. دمای نقطه شبنم فشار پایین نشان دهنده مقادیر کم بخار آب در هوای فشرده‌است. این مهم را بخاطر داشته باشید که هنگام مقایسه خشک کن‌های مختلف نمی‌توان نقطه شبنم اتمسفری را با نقطه شبنم فشار مقایسه کرد.

برای خارج کردن رطوبت از هوا (زیر دمای نقطه شبنم) نمی‌توان از فیلتر استفاده کرد. زیرا، تبرید بیشتر به این معنی است که ته نشین شدن آب به صورت میعان ادامه یابد.
شما می‌توانید نوع اصلی ابزار خشک کننده را بر اساس نقطه شبنم فشار انتخاب کنید. از نقطه نظر هزینه، دمای نقطه شبنم پایین تر، دستیابی به هوای بیشتر و هزینه‌های بیشتر تهیه هوای خشک. به طور کلی، چهار روش برای خارج کردن رطوبت از هوای فشرده وجود دارد: تبرید، تراکم بیش از حد، جذب نافذ و جذب سطحی که در مباحث دیگر به آن پرداخته شده.

از عمده اثرات مخرب رطوبت در سیستم هوای فشرده میتوان به: ایجاد رسوب در خطوط لوله هوای فشرده، خوردگی در خطوط لوله و تجهیزات پنوماتیک، افزایش هزینه های تعمیرات قطعات و تجهیزات پنوماتیکی، ایجاد خطا در اندازه گیری تجهیزات ابزار دقیق ،کاهش کیفیت در تولیدات و نهایتا افزایش هزینه های ناشی از وجود رطوبت در سیستم هوای فشرده و ... اشاره نمود.

توضیحات فنی

همه هوای اتمسفر حاوی بخار آب است، این میزان بخار آب در دمای بالا، بیشتر و در دمای پایین کم تر است. وقتی که هوا متراکم می‌شود غلظت آب افزایش می‌یابد. واژهٌ نقطه شبنم فشار (PDP) به این منظور استفاده می‌شود که میزان آب موجود در هوای متراکم شده را توضیح دهد. این دمائی است که در آن بخار آب در فشار کاری به آب تبدیل می‌شود. دمای نقطه شبنم فشار پایین نشان دهنده مقادیر کم بخار آب در هوای فشرده‌است. این مهم را بخاطر داشته باشید که هنگام مقایسه خشک کن‌های مختلف نمی‌توان نقطه شبنم اتمسفری را با نقطه شبنم فشار مقایسه کرد.

برای خارج کردن رطوبت از هوا (زیر دمای نقطه شبنم) نمی‌توان از فیلتر استفاده کرد. زیرا، تبرید بیشتر به این معنی است که ته نشین شدن آب به صورت میعان ادامه یابد.
شما می‌توانید نوع اصلی ابزار خشک کننده را بر اساس نقطه شبنم فشار انتخاب کنید. از نقطه نظر هزینه، دمای نقطه شبنم پایین تر، دستیابی به هوای بیشتر و هزینه‌های بیشتر تهیه هوای خشک. به طور کلی، چهار روش برای خارج کردن رطوبت از هوای فشرده وجود دارد: تبرید، تراکم بیش از حد، جذب نافذ و جذب سطحی که در مباحث دیگر به آن پرداخته شده.

از عمده اثرات مخرب رطوبت در سیستم هوای فشرده میتوان به: ایجاد رسوب در خطوط لوله هوای فشرده، خوردگی در خطوط لوله و تجهیزات پنوماتیک، افزایش هزینه های تعمیرات قطعات و تجهیزات پنوماتیکی، ایجاد خطا در اندازه گیری تجهیزات ابزار دقیق ،کاهش کیفیت در تولیدات و نهایتا افزایش هزینه های ناشی از وجود رطوبت در سیستم هوای فشرده و ... اشاره نمود.

تعداد نمایش شرکت ها در صفحه


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0