منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

فیلترهای وکیوم

4 محصول صنعتی 4 شرکت
CAMOZZI
فیلترهای وکیوم
فیلترهای وکیوم
FVD series

In-line vacuum filter:These in-line filters of the FVD Series devices are utilized in vacuum systems which require the handling of only minor to medium levels of dirt. These devices with a thermoplastic body and a cloth filter can be directly mounted for convenience on the suction pad.

Ecode
فیلترهای وکیوم
فیلترهای وکیوم
300 m³/h | IAL 102

Vacuum filter:Ecode's IAL series is a range of industrial-grade vacuum filters, that efficiently mop up dust, industrial residue, chips, debris and liquids in industrial environments. They can be operated in conjunction with emulsion treatment equipment.

Filter Devices
فیلترهای وکیوم
فیلترهای وکیوم
0.45μm, 50mm | FH8555 VacuDisk

In-line vacuum filter:Our Vacudisk® product is designed especially for vacuum suction equipment avoiding any ingress of bacteria into equipment and cross contamination between patients.

Powder Systems Limited
فیلترهای وکیوم
فیلترهای وکیوم
simplefilter™

Vacuum filter:The simple filter functions as a pressure or vacuum filter that consists of a basic, effective and a restrained off-loading through a nitrogen-cleansed GloveBag. This device has a jacketed swing-out base that offers optimum drying and easy eradication of the product. It delivers optimum versatility and adjustability through its efficient mobility enabling the user to maneuver it freely around the working area.

توضیحات فنی

 فیلتر های خلا  گونه خاصی از تجهیزات فیلتراسیون می باشند که می توانند به صورت پیوسته یا ناپیوسته مورد استفاده قرار بگیرند. اما فیلتر خلاء ناپیوسته در مقیاس وسیع فرایندی رایج نیست. چون به کار زیادی برای کندن قالب نیاز دارد. لذا فیلتر های خلا معمولاً به صورت پیوسته مورد استفاده قرار می گیرند که در واقع یک فیلتر برای جداسازی ذرات معلق از سیالاتی با ویسکوزیته آب در دبی های مختلف و در صد جامد های مختلف میباشد. در فیلتر های خلا پیوسته، محلول از یک جدار غشائی متحرک مکیده می شود تا قالبی از جامد برجای بماند. از مهمترین نوع این فیلتر ها می توان به فیلتر خلا دوار اشاره کرد که در اکثر واحد های روغن سازی مورد استفاده قرار می گیرد.

فیلتر خلا در دبی های بالا به مراتب از نظر اقتصادی نیز به تجهیرات مرسوم فیلتراسیون آب ارجعیت دارد. بهترین کاربرد آن برای تصفیه آب و جایگزینی فیلتر شنی میباشد, همچنین در صنایع معدنی ، شیمیایی و پالایشگاهی کاربرد گسترده ای دارد.

توضیحات فنی

 فیلتر های خلا  گونه خاصی از تجهیزات فیلتراسیون می باشند که می توانند به صورت پیوسته یا ناپیوسته مورد استفاده قرار بگیرند. اما فیلتر خلاء ناپیوسته در مقیاس وسیع فرایندی رایج نیست. چون به کار زیادی برای کندن قالب نیاز دارد. لذا فیلتر های خلا معمولاً به صورت پیوسته مورد استفاده قرار می گیرند که در واقع یک فیلتر برای جداسازی ذرات معلق از سیالاتی با ویسکوزیته آب در دبی های مختلف و در صد جامد های مختلف میباشد. در فیلتر های خلا پیوسته، محلول از یک جدار غشائی متحرک مکیده می شود تا قالبی از جامد برجای بماند. از مهمترین نوع این فیلتر ها می توان به فیلتر خلا دوار اشاره کرد که در اکثر واحد های روغن سازی مورد استفاده قرار می گیرد.

فیلتر خلا در دبی های بالا به مراتب از نظر اقتصادی نیز به تجهیرات مرسوم فیلتراسیون آب ارجعیت دارد. بهترین کاربرد آن برای تصفیه آب و جایگزینی فیلتر شنی میباشد, همچنین در صنایع معدنی ، شیمیایی و پالایشگاهی کاربرد گسترده ای دارد.

تعداد نمایش شرکت ها در صفحه

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0