منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

فیلتر، رگولاتور ، روغن کاری

4 محصول صنعتی 3 شرکت
Ingersoll ARO Fluid Technologies
فیلتر، رگولاتور ، روغن کاری
فیلتر، رگولاتور ، روغن کاری
فیلتر، رگولاتور ، روغن کاری
1/8" - 1/4" | 1000 series

Filter, regulator, lubricator for compressed air:Ingersoll Rand offers highly remarkable and durable filters made from the top of the line materials like polycarbonate, nylon, aluminum, brass, steel, nitrile, felt, polythylene, acetal and urethane.

فیلتر، رگولاتور ، روغن کاری
1/8" - 1/4" | 1000 series

Filter-regulator:Complete with a two year warranty, this ARO 1000 Series Filter-Regulator in the "piggyback" style comes in both 1/4" and1/8 sizes. It BSP and NTP thread options available for customers as well. These devices have the highest flow rates in the industry and simultaneously have the lowest leak rates. This is due to the all modular construction featured on these regulators. They have safety locking bowls and a five micron filter, the later of which comes standard.

SMC PNEUMATIC
فیلتر، رگولاتور ، روغن کاری
فیلتر، رگولاتور ، روغن کاری
0.5 MPa, 500 l/min | AC series

Filter, regulator, lubricator for compressed air:The all new Modular F.R.L. Units are specially designed to provide better visibility.

Watts Fluid Air
فیلتر، رگولاتور ، روغن کاری
فیلتر، رگولاتور ، روغن کاری
90 scfm | B11 series

Filter-regulator:Features
Space saving package offers both filter and regulator features for optimal performance Excellent water removal efficiency Rolling diaphragm for extended life Quick response, and accurate pressure regulation regardless of changing flow or inlet.

توضیحات فنی

از کنار هم قرار گرفتن تجهیزات فیلتر و رگولاتور و روغن زن واحد مراقبت ایجاد می‌شود. در واقع هوا پس از عبور از واحد مراقبت آماده مصرف در تجهیزات پنیوماتیکی می‌باشد. هر واحد مراقبت معمولاً از یک فیلتر، یک شیر تنظیم فشار، یک روغن زن و یک نمایشگر فشار تشکیل شده‌است, که فیلترها وظیفه جداسازی ذرات جامد موجود در هوا را بر عهده دارد و  جهت ثابت نگه‌داشتن فشار کاری مستقل از نوسانات فشار شبکه از شیر رگولاتور استفاده می‌شود. توسط روغن‌ زن می‌توان ادوات پنیوماتیکی را روغن‌کاری نمود. روغن‌کاری قطعات متحرک سیلندرها و شیرها موجب کاهش اصطکاک و در حین حال مانع سائیدگی قطعات می‌شود. حال اگر هر سه این بخش ها با هم در یک دستگاه قرار گیرند واحد مراقبت سه تکه میشود.

توضیحات فنی

از کنار هم قرار گرفتن تجهیزات فیلتر و رگولاتور و روغن زن واحد مراقبت ایجاد می‌شود. در واقع هوا پس از عبور از واحد مراقبت آماده مصرف در تجهیزات پنیوماتیکی می‌باشد. هر واحد مراقبت معمولاً از یک فیلتر، یک شیر تنظیم فشار، یک روغن زن و یک نمایشگر فشار تشکیل شده‌است, که فیلترها وظیفه جداسازی ذرات جامد موجود در هوا را بر عهده دارد و  جهت ثابت نگه‌داشتن فشار کاری مستقل از نوسانات فشار شبکه از شیر رگولاتور استفاده می‌شود. توسط روغن‌ زن می‌توان ادوات پنیوماتیکی را روغن‌کاری نمود. روغن‌کاری قطعات متحرک سیلندرها و شیرها موجب کاهش اصطکاک و در حین حال مانع سائیدگی قطعات می‌شود. حال اگر هر سه این بخش ها با هم در یک دستگاه قرار گیرند واحد مراقبت سه تکه میشود.

تعداد نمایش شرکت ها در صفحه


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0