منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

اسیلاتورهای کوارتز

5 محصول صنعتی 5 شرکت
Greenray Industries
اسیلاتورهای کوارتز
اسیلاتورهای کوارتز
110 - 250 MHz | YH1518

OCXO oscillator:The Greenray Industries' YH1518 series is an array of oven-controlled crystal oscillator (OCXO) constructed in a 1.06in. (L) x 1.42in. (W) x 0.5in. (H) hermetic package. They can exhibit 110MHz up to 250MHz of frequencies with thermal stability of ±0.07ppm over -40 °C to +70 °C. In addition, these units operates in low phase noise with sinewave output of +3dBm min. (+6dBm typical).

KVG Quartz Crystal Technology GmbH
اسیلاتورهای کوارتز
اسیلاتورهای کوارتز
Crystal oscillator / high stability (OCXO 40000 series)

سری O-40CXXXX-LPN-LGS-LF نوعی اسیلاتور کوارتز با پایداری بالا (XO) است که از عملکرد مطلوبی برخوردار بوده و جهت استفاده در محیط های مرطوب مناسب می باشد.

Silicon Laboratories
اسیلاتورهای کوارتز
اسیلاتورهای کوارتز
Si5xx series

Crystal oscillator:Silicon Labs' crystal oscillator (XO) family offers the industrys shortest lead times, highest reliability and unmatched performance, making these crystal oscillator devices ideal for applications such as networking equipment, base stations, storage area networks and broadcast video systems. 

Stanford Research Systems
اسیلاتورهای کوارتز
اسیلاتورهای کوارتز
10 MHz | SC10

OCXO oscillator:This product is an ovenized 10Mhz quartz oscillator which is highly stable combined with flawless phase noise, Allan variance and aging characteristics. The SC10 features an SC-cut crystal to produce the lowest phase noise characteristics as well as an innovative electronic double-over temperature controller to reduce temperature gradients. 

Vectron International
اسیلاتورهای کوارتز
اسیلاتورهای کوارتز
20 - 200 MHz | VC-708

Crystal oscillator:Vectron's VC-708 Crystal Oscillator is a quartz stabilized, differential output oscillator, operating off a 3.3 volt supply in a hermetically sealed 5x7 ceramic package.

توضیحات فنی

اسیلاتور کریستالی مداری الکترونیکی است که از رزونانس مکانیکی یک کریستال پیزوالکتریکی در حال لرزش بهره می برد تا سیگنال الکتریکی با فرکانس بسیار دقیقی بوجود آورد. این نوسان ساز معمولاً برای زمان‌بندی و ایجاد سیگنال ساعت در مدارهای مجتمع استفاده می‌شود.  

یک کریستال جامدی است که در آن اجزای تشکیل دهنده، اتم ها، مولکول ها، یا یون ها در یک ترتیب منظمی بسته بندی شده اند و الگوی تکراری خود را در هر سه بعد فضایی گسترش می دهند.

وقتی که یک کریستال کوارتز به طور صحیح بریده و سوار شد، می توانیم با قرار دادن آن در یک میدان الکتریکی باعث خم شدن آن شویم. این ویژگی به نام پیزوالکتریک بودن (piezoelectricity) معروف است. وقتی میدان برداشته شود، کوارتز با بازگشت به شکل اولیه اش یک میدان الکتریکی تولید می کند که این می تواند یک ولتاژ تولید کند. این رفتار کریستال کوارتز شبیه مداری متشکل از یک سلف، خازن و مقاومت(RLC Circuit)  با فرکانس رزونانسی دقیق است.

کریستال های کوارتز زمان سنجی, برای فرکانس های از ده ها کیلوهرتز تا ده ها مگاهرتز ساخته می شوند. 

توضیحات فنی

اسیلاتور کریستالی مداری الکترونیکی است که از رزونانس مکانیکی یک کریستال پیزوالکتریکی در حال لرزش بهره می برد تا سیگنال الکتریکی با فرکانس بسیار دقیقی بوجود آورد. این نوسان ساز معمولاً برای زمان‌بندی و ایجاد سیگنال ساعت در مدارهای مجتمع استفاده می‌شود.  

یک کریستال جامدی است که در آن اجزای تشکیل دهنده، اتم ها، مولکول ها، یا یون ها در یک ترتیب منظمی بسته بندی شده اند و الگوی تکراری خود را در هر سه بعد فضایی گسترش می دهند.

وقتی که یک کریستال کوارتز به طور صحیح بریده و سوار شد، می توانیم با قرار دادن آن در یک میدان الکتریکی باعث خم شدن آن شویم. این ویژگی به نام پیزوالکتریک بودن (piezoelectricity) معروف است. وقتی میدان برداشته شود، کوارتز با بازگشت به شکل اولیه اش یک میدان الکتریکی تولید می کند که این می تواند یک ولتاژ تولید کند. این رفتار کریستال کوارتز شبیه مداری متشکل از یک سلف، خازن و مقاومت(RLC Circuit)  با فرکانس رزونانسی دقیق است.

کریستال های کوارتز زمان سنجی, برای فرکانس های از ده ها کیلوهرتز تا ده ها مگاهرتز ساخته می شوند. 

تعداد نمایش شرکت ها در صفحه


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0