منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

تخلیه کندانس

4 محصول صنعتی 4 شرکت
AIRPRESS
تخلیه کندانس
تخلیه کندانس
max. 15 bar

Condensate drain / digital / mechanical:Mechanical, automatically operating valve for tapping
condensation water from compressors, filters, dryers,separators and air receivers.
Internal screw thread. With control valve.

Jorc Industrial
تخلیه کندانس
تخلیه کندانس
max. 16 bar | NUFORS-DC

Condensate drain / digital / mechanical:The NUFORS-DC removes condensate from compressed air systems without using electricity. The discharge process is automatic and is based on a 2/2 way level controlled valve principle that operates a direct cylinder valve.
The NUFORS-DC is ideally suited in applications where power is not available, too expensive or not reliable.
The integrated stainless steel strainer protects the valve, optimising the discharge performance.

KAESER
تخلیه کندانس
تخلیه کندانس
max. 1 700 m³/min | ECO DRAIN series

Condensate drain:The industry standard Quality, dependability and safe operation are essential features

Spirax Sarco
تخلیه کندانس
تخلیه کندانس

Condensate drain:The fixed temperature discharge steam trap employs a liquid expansion device to discharge condensate at a predefined temperature.

توضیحات فنی

دستگاه تخلیه کندانس دستگاهی است که در تاسیسات مولد بخار برای جداسازی بخار خشک و مایع اشباع از یکدیگر به کار می رود. یکی از کاربردهای این دستگاه در جداسازی بخار خروجی از بویلرهای نیروگاه های حرارتی است.

با توجه به این که مبدل های حرارتی یکی از مهمترین مصرف کننده های بخار در حجم زیاد به حساب می آید بالطبع حجم زیادی کندانس از عملکرد این گونه مصرف کننده های بخار حاصل میگردد و پمپ های مکانیکی کندانس می باشد که توانایی تخلیه و پمپاژ ظرفیت های بالای از کندانس را دارا می باشند.

این پمپ کندانس دارای دوسوپاپ در بالای سر خود می باشد که دارای عملکردهای معکوس هستند به این معنا که زمانی که کندانس کم فشار در حال ورود به پمپ می باشد سوپاپ هوا در این سیستم باز بوده و از طریق شیر هواگیری، دربالای کلکتور تخلیه صورت می پذیرد و به محض بالاآمدن شناور پمپ به ارتفاع استاندارد , سوپاپ هوا بسته شده و سوپاپ بخار که به آن بخار موثر گفته می شود باز شده و برروی کندانس کم فشار نیرو وارد می کند و کل کندانس جمع شده در داخل پمپ را تخیله می نماید.

توضیحات فنی

دستگاه تخلیه کندانس دستگاهی است که در تاسیسات مولد بخار برای جداسازی بخار خشک و مایع اشباع از یکدیگر به کار می رود. یکی از کاربردهای این دستگاه در جداسازی بخار خروجی از بویلرهای نیروگاه های حرارتی است.

با توجه به این که مبدل های حرارتی یکی از مهمترین مصرف کننده های بخار در حجم زیاد به حساب می آید بالطبع حجم زیادی کندانس از عملکرد این گونه مصرف کننده های بخار حاصل میگردد و پمپ های مکانیکی کندانس می باشد که توانایی تخلیه و پمپاژ ظرفیت های بالای از کندانس را دارا می باشند.

این پمپ کندانس دارای دوسوپاپ در بالای سر خود می باشد که دارای عملکردهای معکوس هستند به این معنا که زمانی که کندانس کم فشار در حال ورود به پمپ می باشد سوپاپ هوا در این سیستم باز بوده و از طریق شیر هواگیری، دربالای کلکتور تخلیه صورت می پذیرد و به محض بالاآمدن شناور پمپ به ارتفاع استاندارد , سوپاپ هوا بسته شده و سوپاپ بخار که به آن بخار موثر گفته می شود باز شده و برروی کندانس کم فشار نیرو وارد می کند و کل کندانس جمع شده در داخل پمپ را تخیله می نماید.

تعداد نمایش شرکت ها در صفحه

جستجو مرتبط

جستجو بر اساس کشور سازنده

جستجوی گسترده

جستجو بر اساس شرکت


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0