منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

EMI شیلدینگ

5 محصول صنعتی 4 شرکت
Aaronia AG
EMI شیلدینگ
EMI شیلدینگ
EMC-shielding panel (0,66 x 2 m | MagnoShield® DUR)

پنل شیلدینگ سری Magno-Shield DUR از مواد رسانای مغناطیسی ساخته می شود. عرض تقریبی این پنل 660mm و ارتفاع آن 2000mm است.

DOU YEE
EMI شیلدینگ
EMI شیلدینگ
Conductive foam with EMI shielding (DY4000)

این ابزار نوعی فوم رسانا با شیلدینگ EMI است که از ویژگی های مناسب و کارایی بالایی برخوردار بوده و برای استفاده در هر کاربرد خاص مناسب می باشد.

HFC
EMI شیلدینگ
EMI شیلدینگ
EMI شیلدینگ
Conductive foam with EMI shielding (0.3 - 3 mm)

این فوم رسانا برای استفاده در دماهای 20 تا 35 درجه سلسیوس و همچنین استفاده در محیط هایی با رطوبت 40 تا 75 درصد مناسب است.

EMI شیلدینگ
- 50 ... 160 ℃ | HCR M01

Conductive elastomer:The HCR M01 from Shenzhen HFC Shielding is a conductive elastomer. This device has an ultra low resistance, and is good in shielding performance. This conductive elastomer can be cut into any shape.

Magnetic Shield
EMI شیلدینگ
EMI شیلدینگ
EMC-shielding panel (0.36 - 2.41 mm)

این پنل های شیلدینگ دارای ویژگی های منحصربفردی هستند و به دلیل برخورداری از نفوذپذیری بالا و به تبع آن ویژگی های میرایی بالا مورد استفاده قرار می گیرند.

تعداد نمایش شرکت ها در صفحه

جستجو مرتبط

جستجو بر اساس کشور سازنده

جستجوی گسترده

جستجو بر اساس شرکت


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0