منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

پتانسیومترها ، امپدانس های متغیر

6 محصول صنعتی 6 شرکت
Analog Devices
پتانسیومترها ، امپدانس های متغیر
پتانسیومترها ، امپدانس های متغیر
Digital potentiometer (AD51xx, AD52xx series)

 این پتانسیومتر دیجیتالی می تواند مدارهای الکترونیکی را تنظیم کرده و تلرانس ها و پارامترهای لازم سیستم را کنترل نماید.

CROUZET
پتانسیومترها ، امپدانس های متغیر
پتانسیومترها ، امپدانس های متغیر
Control potentiometer (Ø 22 mm, IP65 | EP)

شرکت Crouzet سری جدید پتانسیومترهای کنترلی Ø22mm را معرفی میکند. این ابزار از کلاس حفاظتی IP65 برخوردار می باشد.

Littelfuse
پتانسیومترها ، امپدانس های متغیر
پتانسیومترها ، امپدانس های متغیر
T7900 series

Electronic potentiometer:T7900 is an electronic potentiometer that can be used as a converter between pulse contacts. The device requires control adjustment using a voltage or current signal, such as electronic speed controllers.

Maxim Integrated
پتانسیومترها ، امپدانس های متغیر
پتانسیومترها ، امپدانس های متغیر
Digital potentiometer

این پتانسیومترهای دیجیتالی در انواع مختلف موجود هستند و سایز کوچکی داشته و به سرعت قابل دسترسی هستند.

Ohmite
پتانسیومترها ، امپدانس های متغیر
پتانسیومترها ، امپدانس های متغیر
Control potentiometer (0.5 - 2 W | A, C series)

قدرت نامی: 0.5 وات و 2 وات؛ برد مقاومت: 5 تا 50 مگااهم؛ تلرانس: 10 درصد؛ مطابق با انواع RV4N, RV4L, RV6L, RV6N و 2RV7N .

 

STAHL
پتانسیومترها ، امپدانس های متغیر
پتانسیومترها ، امپدانس های متغیر
8208 series

Electronic potentiometer:R. STAHL Series 8208 Potentiometer, resistance values from 100 Ω - 4,7 MΩ.

توضیحات فنی

مقاومت های متغیر به مقاومت هایی اطلاق می شود که مقدارشان ثابت نبوده و قابل تغییر می باشد. پتانسیومتر یک مقاومت سه پایانه با یک اتصال یا دکمه متحرک قابل تنظیم برای تقسیم جریان است که از یک المان مقاومتی دوار که درون محفظه ای قرار گرفته ، تشکیل شده است. دو ترمینال به دو انتهای این المان مقاومتی متصل است که مقدار مقاومت بین این دو ترمینال همواره ثابت و برابر مقدار اهمی المان مقاومتی است . بین این دو ترمینال ، یک ترمینال دیگر وجود دارد که به یک کنتاکت متحرک متصل است و این کنتاکت متحرک می تواند بر روی المان مقاومتی حرکت کند و سبب تغییر مقاومت بین ترمینال وسط و هر یک از ترمینال های کناری گردد.

پتانسیومترها انواع گوناگونی دارند از قبیل پتانسیومتر ریز، پتانسیومتر ولومی، پتانسیومترهای دوبل و پتانسیومتر ۵ پایه.

کاربرد عمده پتانسیومترها در سیستم های صوتی و آمپلی فایرها و دیگر تجهیزات صدا میباشد. مثلا ولیوم یک رادیو نوعی پتانسیومتر است.

توضیحات فنی

مقاومت های متغیر به مقاومت هایی اطلاق می شود که مقدارشان ثابت نبوده و قابل تغییر می باشد. پتانسیومتر یک مقاومت سه پایانه با یک اتصال یا دکمه متحرک قابل تنظیم برای تقسیم جریان است که از یک المان مقاومتی دوار که درون محفظه ای قرار گرفته ، تشکیل شده است. دو ترمینال به دو انتهای این المان مقاومتی متصل است که مقدار مقاومت بین این دو ترمینال همواره ثابت و برابر مقدار اهمی المان مقاومتی است . بین این دو ترمینال ، یک ترمینال دیگر وجود دارد که به یک کنتاکت متحرک متصل است و این کنتاکت متحرک می تواند بر روی المان مقاومتی حرکت کند و سبب تغییر مقاومت بین ترمینال وسط و هر یک از ترمینال های کناری گردد.

پتانسیومترها انواع گوناگونی دارند از قبیل پتانسیومتر ریز، پتانسیومتر ولومی، پتانسیومترهای دوبل و پتانسیومتر ۵ پایه.

کاربرد عمده پتانسیومترها در سیستم های صوتی و آمپلی فایرها و دیگر تجهیزات صدا میباشد. مثلا ولیوم یک رادیو نوعی پتانسیومتر است.

تعداد نمایش شرکت ها در صفحه


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0