منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

اینداکتورها ، کویل ها

6 محصول صنعتی 5 شرکت
Aventics GmbH
اینداکتورها ، کویل ها
اینداکتورها ، کویل ها
30 mm | CO1 series

Solenoid coil:The Coil Series CO1's housing is made from a thermoplastic elastomer. To continue, this product can be connected to electricity by plug and comes with a standard connector form A EN 175301 - 803. Lastly, ambient temperature is at 50 degrees Celsius maximum and features an IP 65 protection class.

Coilcraft
اینداکتورها ، کویل ها
اینداکتورها ، کویل ها
اینداکتورها ، کویل ها
SMD power inductor for electronics (36 - 1000 nH | PFL1005 Series)

این ابزار نوعی اینداکتور قدرت SMD برای تجهیزات الکترونیکی است که جهت استفاده در سیستم هایی همچون MP3, PDA , DSC/DVC مناسب است.

اینداکتورها ، کویل ها
RFID transponder coil (0.4 - 9 mH | 4312RV Series)

کویل های ترانسپوندر RFID، سری 4312RV از شرکت COILCRAFT برای کاربردهای RFID در 125kHz طراحی می شوند و حتی در حساس ترین کاربردها و سخت ترین شرایط کاری قابل استفاده هستند.

METAL WORK
اینداکتورها ، کویل ها
اینداکتورها ، کویل ها
22 mm | UL-CSA

Solenoid coil:The voltage tolerance of this valve is -10% + 15% and belongs to F155 Insulation class. The connectors are protected with IP65 DIN 40050.

Murata Power Solutions
اینداکتورها ، کویل ها
اینداکتورها ، کویل ها
SMD power inductor for electronics (0.08 - 0.2 µH, 57 A | 3000A - 3000B)

سری 3000A & 3000B نوعی اینداکتورهای قدرت کم پروفیل و روکار را شامل می شود که برای کاربردهای سوئیچینگ فرکانس بالا مناسب هستند.

PREMO CORPORATION
اینداکتورها ، کویل ها
اینداکتورها ، کویل ها
RFID transponder coil (2.38 - 9 mH | TP0602 Series)

سری TP0602 نوعی ترانسپوندر کوچک برای استفاده در کاربردهای خودروسازی همچون سیستم های TPMS ,Keyless Go و Keyless  می باشد و عملکرد مکانیکی مطلوبی ارائه می کند.

توضیحات فنی

اینداکتورها و سلف ها اغلب در خود هسته الکترومغناطیسی دارند که معمولا بوسیله آهن و فریت شکل می گیرد. هرگاه یک هادی جریان الکتریکی را به صورت دوایری با مراکز مشترک بپیچیم یک نوع ساده از سیم‌پیچ خواهیم داشت. همین‌طور به نام های دیگری چون بوبین ،چوک یا سلف نیز شناخته می‌شود. بعد از ترانسفورماتور ها و خازن ها یکی از اجزاء اصلی هر مدار الکتریکی نوین اینداکتور ها میباشند ، یکی دیگر از کارایی آنها جداسازی و فیلتر سیگنال ها در فرکانس ها مختلف می باشد. در برخی از اینداکتور ها همانند چوک ها عمل کرده و مانع عبور نوع خاصی ازجریان و درعین حال اجازه عبور جریانی دیگر را می دهند. از سلفها به طور وسیع در تجهیزاتی که با برق متناوب (AC) کار می کنند ، استفاده می شود و نمونه دیگری از کاربردهای آنها در تجهیزات رادیوست . از سلفها برای جلوگیری از جریان متناوب نیز استفاده می شود زیرا سلف جریان مستقیم (DC) را عبور می دهد اما مانع از عبور جریان متناوب می شود

توضیحات فنی

اینداکتورها و سلف ها اغلب در خود هسته الکترومغناطیسی دارند که معمولا بوسیله آهن و فریت شکل می گیرد. هرگاه یک هادی جریان الکتریکی را به صورت دوایری با مراکز مشترک بپیچیم یک نوع ساده از سیم‌پیچ خواهیم داشت. همین‌طور به نام های دیگری چون بوبین ،چوک یا سلف نیز شناخته می‌شود. بعد از ترانسفورماتور ها و خازن ها یکی از اجزاء اصلی هر مدار الکتریکی نوین اینداکتور ها میباشند ، یکی دیگر از کارایی آنها جداسازی و فیلتر سیگنال ها در فرکانس ها مختلف می باشد. در برخی از اینداکتور ها همانند چوک ها عمل کرده و مانع عبور نوع خاصی ازجریان و درعین حال اجازه عبور جریانی دیگر را می دهند. از سلفها به طور وسیع در تجهیزاتی که با برق متناوب (AC) کار می کنند ، استفاده می شود و نمونه دیگری از کاربردهای آنها در تجهیزات رادیوست . از سلفها برای جلوگیری از جریان متناوب نیز استفاده می شود زیرا سلف جریان مستقیم (DC) را عبور می دهد اما مانع از عبور جریان متناوب می شود

تعداد نمایش شرکت ها در صفحه


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0