منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

گیربکس ساچمه ای

4 محصول صنعتی 4 شرکت
FAULHABER
گیربکس ساچمه ای
گیربکس ساچمه ای
Miniature ball screw (105 - 176 N | 1.5 - 2)

این پیچ های ساچمه ای پیشرفته توسط شرکت Faulhaber طراحی و تولید می شوند. از این پیچ ها عمدتا در کارهای تعیین موقعیت که نیازمند دقت بالایی هستند، استفاده می شود.

HIWIN
گیربکس ساچمه ای
گیربکس ساچمه ای
Ground ball screw (0.0035 - 0.05 mm)

ابعاد: 100~4 میلی متر؛ طول: ماکسیمم 12 متر؛ دقت: (3.5µm / 300mm (JIS 0 Grade؛ 

Rexroth - Linear Motion
گیربکس ساچمه ای
گیربکس ساچمه ای
Miniature ball screw

این پیچ های ساچمه ای در مدل های مختلفی موجود هستند و آنها را می توان در تجهیزات انتقال گوناگون مورد استفاده قرار داد. 


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0