منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

کانکتورها: IEC , ماژول های ورود برق

6 محصول صنعتی 5 شرکت
Arcolectric
کانکتورها: IEC , ماژول های ورود برق
کانکتورها: IEC , ماژول های ورود برق
max. 10 A, 250 V

IEC connector:The IEC connectors and NEMA receptacles from Arcolectric are specially designed with inlets and outlets that comply to IEC 320 standards. A flange and snap system is engineered for panel fixing to ensure high durability when in use.

Bulgin Components
کانکتورها: IEC , ماژول های ورود برق
کانکتورها: IEC , ماژول های ورود برق
Power entry module (20 A, 250 V)

این کانکتورهای IEC از قابلیت های نصب و راه اندازی مختلفی برخوردار هستند و دارای عملکرد بالا می باشند. این ماژول های ورود برق بسیار باکیفیت بوده و در حوزه های صنعتی مختلف قابل استفاده می باشند.

Heyco
کانکتورها: IEC , ماژول های ورود برق
کانکتورها: IEC , ماژول های ورود برق
250 V, 10 A

IEC connector:Heyco® IEC 320 range of cordset components facilitate faster plug setting-up. They enable crimping of three terminals in one go. Plug molds can be loaded quickly at significantly cost-efficient rates and low PVC consumption.

SCHAFFNER Group
کانکتورها: IEC , ماژول های ورود برق
کانکتورها: IEC , ماژول های ورود برق
کانکتورها: IEC , ماژول های ورود برق
Power entry module (PEM) with built in switch (1 - 10 A | FN 9263)
کانکتورها: IEC , ماژول های ورود برق
Power entry module (1 - 10 A | FN 9260)

محصول سری EMC/EMI برای یک یا دو فیوز طراحی شده است و برای کنترل جریان نشتی 373 میکروآمپر و جریان اسمی 1 تا 10 آمپر تولید می شود.

SCHURTER
کانکتورها: IEC , ماژول های ورود برق
کانکتورها: IEC , ماژول های ورود برق
Power entry module (PEM) with built in switch (1 - 15 A, 240 VAC | DF12)

سری DD11 از شرکت Schurter نوعی ماژول ورود برق(PEM) است که برای تجهیزات استاندارد و پزشکی طراحی می شود. این ماژ<ل دارای سوئیچ داخلی است و کارایی بالایی دارد.


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0