منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

کاهش دهنده چرخ دنده های هلیکال

3 محصول صنعتی 3 شرکت
Siemens AG Drive Technologies Division (Mechanical
کاهش دهنده چرخ دنده های هلیکال
کاهش دهنده چرخ دنده های هلیکال
Helical gear reducer (FLENDER series)

این کاهش دهنده دنده هلیکال از حداکثر کارایی و همچنین از قابلیت اطمینان بالایی برخوردار بوده و در شرایط محیطی سخت قابل استفاده می باشد.

Tsubakimoto Chain
کاهش دهنده چرخ دنده های هلیکال
کاهش دهنده چرخ دنده های هلیکال
Helical gear reducer (2.2 - 451 kW)

این ابزار نوعی کاهش دهنده دنده هلیکال است که بسیار قدرتمند بوده و دارای ساختار کامپکت می باشد. این ابزار در انواع مختلف و با کارکردهای متفاوت موجود است.


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0