منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

کانکتورها: سوکت و دوشاخه های صنعتی

6 محصول صنعتی 6 شرکت
Hypertac
کانکتورها: سوکت و دوشاخه های صنعتی
کانکتورها: سوکت و دوشاخه های صنعتی
Power connector / single-pole (300 - 750 A | HBB / HBC)

این کانکتورهای قدرت تک قطبی سری HBB فضای کمی اشغال می کنندو در محیط های سخت عملکرد فوق العاده ای دارند.

LAPP GROUP
کانکتورها: سوکت و دوشاخه های صنعتی
کانکتورها: سوکت و دوشاخه های صنعتی
Power connector / single-pole (1 000 V, max. 660 A | EPIC® POWERLOCK series)

این کانکتورهای قدرت تک قطبی در شرایط محیطی سخت در مقابل اثرات مکانیکی مقاوم هستند و مطابق با استانداردهای اروپایی می باشند.

MARECHAL ELECTRIC
کانکتورها: سوکت و دوشاخه های صنعتی
کانکتورها: سوکت و دوشاخه های صنعتی
Explosion proof plug and socket (550 - 750 V, 20 - 63 A | DECONTATOR™ DXN series)

این دوشاخه و پریز ضد انفجار از حالت محافظ DE برخوردار بوده و تولید آن مطابق با آخرین استانداردهای ایمنی می باشد.

Mennekes
کانکتورها: سوکت و دوشاخه های صنعتی
کانکتورها: سوکت و دوشاخه های صنعتی
16 - 32 A, 50 - 500 V, IP44

Panel-mounted electrical outlet:Panel mounted receptacle with TwinCONTACT screwless spring terminals suitable for through wiring flange 73,5 x 64 mm fixing hole spacing: 60 x 52 mm 20° inclination

Palazzoli
کانکتورها: سوکت و دوشاخه های صنعتی
کانکتورها: سوکت و دوشاخه های صنعتی
10 - 16 A, 250 V, IP44 | TAIS-MIGNON series

Panel-mounted electrical outlet:The TAIS-MIGNON series from Palazzoli has an outlet that has a sheltered housing composed of thermoset. The voltage of the unit is at 250 V. The unit has a protection class of IP44 and it is for mounting on a switchboard. The unit package includes captive stainless steel fixing screws.

STAHL
کانکتورها: سوکت و دوشاخه های صنعتی
کانکتورها: سوکت و دوشاخه های صنعتی
Explosion proof plug and socket

این دوشاخه و پریز از شرکت STAHL از قابلیت کاربری آسان برخوردار بوده و میتواند در بسیاری از کاربردها مورد استفاده قرار گیرد.


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0