منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

کلاچ های الکترومغناطیسی,ذره ای

6 محصول صنعتی 6 شرکت
CHAIN TAIL CO., LTD.
کلاچ های الکترومغناطیسی,ذره ای
کلاچ های الکترومغناطیسی,ذره ای
0.05 - 3 Nm | CHT

Permanent magnet hysteresis clutch:The Capping Clutch CHT series is made of CHAIN TAIL CO., LTD. The product showcases a compact design, and it can be utilized as a torque limiter for tensioning wire, capping machines and torque-limiting frameworks. 

MAGTROL
کلاچ های الکترومغناطیسی,ذره ای
کلاچ های الکترومغناطیسی,ذره ای
max. 1.8 N.m, max. 3600 rpm, max. 450 W | HCF series

شرکت Magtrol کلاچ های کارآمدی را طراحی کرده است که می توانند بدون استفاده از برس یا اسلیپ رینگ عمل کنند و کاملا هیسترزیس هستند. این کلاچ ها برای استفاده در حوزه های فرآوری مواد غذایی مناسب هستند.

 

 

MEROBEL
کلاچ های الکترومغناطیسی,ذره ای
کلاچ های الکترومغناطیسی,ذره ای
2 - 1 000 Nm | SC series

Electromagnetic particle clutch:The EMP Clutches of the MEROBEL's EMP-SC series are designed for applications that require independent slipping speed and slipping torque control. This series represents an upgraded version of the EMP-TC brakes, with added slip ring and brushes.

OGURA
کلاچ های الکترومغناطیسی,ذره ای
کلاچ های الکترومغناطیسی,ذره ای
Hysteresis electromagnetic clutch (0.0367 - 0.741 lb.ft, max. 3 000 rpm | HC series)

سری HC مشتمل بر انواع کلاچ/ ترمزهای هیسترزیس الکترومغناطیسی تولید شده توسط شرکت Ogura می باشد. این ابزار دارای دامنه گشتاور استاتیک از0.0367lbs.ft  تا 0.741lbs.ft  با توجه به سرعت لغزش می باشد. این ابزار را می توان بصورت افقی یا عمودی نصب نمود.

Stephenson Gobin
کلاچ های الکترومغناطیسی,ذره ای
کلاچ های الکترومغناطیسی,ذره ای

Permanent magnet hysteresis clutch:ACCURATE TORQUE The drag torque is produced by means of a hysteresis principle. This allows for constant torque levels and eliminates the possibility of high break away torque that occurs with typical friction devices

mobac
کلاچ های الکترومغناطیسی,ذره ای
کلاچ های الکترومغناطیسی,ذره ای
0.001 - 1 000 Nm

Electromagnetic particle clutch:Magnetic particle brakes and clutches are of simple design. Due to their size they produce a high torque compared to for instance hysteresis brakes. They are having two rotors (inner and outer) and an air gap between these two rotors where the magnetic particles are dispersed in.


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0