منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

ترمز هیسترزیس الکترومغناطیسی,ذره ای

5 محصول صنعتی 5 شرکت
CHAIN TAIL CO., LTD.
ترمز هیسترزیس الکترومغناطیسی,ذره ای
ترمز هیسترزیس الکترومغناطیسی,ذره ای
Permanent magnet electromagnetic brake (9 - 35 Nm)

ترمزهای CPB/CP1 را می توان در سرووموتورها، ماشین آلات صنعتی و ربات ها استفاده نمود. این ترمزها کارایی بالایی دارند و بسیار قابل اطمینان هستند.

 

MAGTROL
ترمز هیسترزیس الکترومغناطیسی,ذره ای
ترمز هیسترزیس الکترومغناطیسی,ذره ای
max. 413 lb.ft, max. 140 kW | WB series

Eddy current dynamometer brake:The Magtrol provides Eddy-Current Brake Dynamo meters WB Series suitable for use in many applications that require high speeds, and also when operating in the middle to high power range. These tools increase the torque as the speed increases, which gives peak torque at rated speed.

OGURA
ترمز هیسترزیس الکترومغناطیسی,ذره ای
ترمز هیسترزیس الکترومغناطیسی,ذره ای
Electromagnetic particle brake (0.367 - 18 lb.ft, max. 1 800 rpm | OPB series)

سری OP از سرعت عملیاتی بالایی برخوردار است و زمان واکنش ازطریق مدارهای تحریک کننده (overexcitation) افزایش خواهد یافت.

Re Controlli Industriali
ترمز هیسترزیس الکترومغناطیسی,ذره ای
ترمز هیسترزیس الکترومغناطیسی,ذره ای
Electromagnetic particle brake (12 - 500 Nm | ELEFLEX series)

سری ELEFLEX از ترمزهای ذره الکترومغناطیسی از عملکرد فوق العاده و دقت بسیار بالایی برخوردار هستند و برای کاربردهای حساس مناسب می باشند.

WARNER ELECTRIC
ترمز هیسترزیس الکترومغناطیسی,ذره ای
ترمز هیسترزیس الکترومغناطیسی,ذره ای
Permanent magnet electromagnetic brake (10.5 - 56 lb.ft | FB series)

سری FB شامل ترمزهای الکترومغناطیسی می شود که برای متوقف ساختن یا نگه داشتن یک بار برای مدل های FB یا ER مورد استفاده قرار می گیرند. ترمزهای سری FB در سه مدل با سایزهای مختلف موجود هستند.


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0