منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

ترمز های دیسکی

6 محصول صنعتی 6 شرکت
COREMO OCMEA
ترمز های دیسکی
ترمز های دیسکی
Disc brake / pneumatic / air-cooled (0.15 - 1 400 Nm | AC)

این ابزار نوعی ترمز پنوماتیکی است که دارای دیافراگمی برای کنترل کشش می باشد. دیافراگم مخصوصی که ترمز را کنترل می کند نسبت به حداقل اختلاف فشار، حساس است و همچنین نسبت به دماهای بالا مقاوم می باشد.

EIDE
ترمز های دیسکی
ترمز های دیسکی
Disc brake / pneumatic / air-cooled (FN series)

ترمزهای پنوماتیک نوع FN از شرکت EIDE اتلاف گرمایی (heat dissipation) مناسب و اینرسی بسیار پایینی دارند و می توانند در شرایط سرعت بسیار زیاد بخوبی عمل کنند.

Eaton Hydraulics
ترمز های دیسکی
ترمز های دیسکی
Spring-applied disc brake (48 918 N.m | FHB series)

این ابزار نوعی ترمز دیسکی با عملگر فنری است که توسط شرکت Eaton طراحی و تولید می شود  و برای کاربردهایی همچون معدنکاری روباز مورد استفاده قرار می گیرد.

Nexen Group, Inc.
ترمز های دیسکی
ترمز های دیسکی
Spring-applied disc brake

شرکت Nexen Group سری جدید ترمزهای FMBS را معرفی می کند که از نوع flange-mounte، دیسکی، با ظرفیت حرارتی بالا برای موتورهای NEMA C-Face می باشد.

OGURA
ترمز های دیسکی
ترمز های دیسکی
18 - 2 304 lb.ft, max. 4 000 rpm | MWB series

Disc brake / electro-magnetic:The MWB series is manufactured by Ogura. It is an electromagnetic disc brake, with torque range from 18 lb.ft to 2304 lb.ft, and maximum speed of 4000 rpm. The multiple disc unit's compact design can produce high torque rates.

WARNER ELECTRIC
ترمز های دیسکی
ترمز های دیسکی
max. 465 lb.ft | EB series

Disc brake / electro-magnetic:Engineered to withstand strenuous environment of the industry this product is designed with tensile metal boy that can be installed in, shaft mounted in various ways to meet the specific requirements needed for the application. Built to provide maximum efficiency and reliability this device will also provide linger service life.


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0