منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

کوپلینگ های انعطاف پذیر(صلب پیچشی)

6 محصول صنعتی 6 شرکت
APSOparts®
کوپلینگ های انعطاف پذیر(صلب پیچشی)
کوپلینگ های انعطاف پذیر(صلب پیچشی)
Flexible coupling (-30 °C ... +80 °C | 09.1013.8111)

کوپلینگ سری  N-EUPEX نوع A دارای سه قطعه است و دارای فلنجی است که از چدن GG-25 ساخته می شود و در دمای 30- تا 80+ درجه سلسیوس قابل استفاده است.

 

KTR
کوپلینگ های انعطاف پذیر(صلب پیچشی)
کوپلینگ های انعطاف پذیر(صلب پیچشی)
Flexible coupling: gear coupling (930 - 820 000 Nm | GEARex® series)

کوپلینگ سری Gearex از جنس استیل است و مطابق با استاندارد AGMA ساخته می شود. این کوپلینگ از ابعاد کوچکی برخوردار بوده و سبک وزن می باشد. 

 

Lovejoy
کوپلینگ های انعطاف پذیر(صلب پیچشی)
کوپلینگ های انعطاف پذیر(صلب پیچشی)
max. 366 666 lb.in, max. 9 200 rpm | LS, CS series

Flexible shaft coupling:This Jaw In-Shear 6 Pin Coupling is designed with an special 6 pin locking system operating without metal to metal connection. It uses the regulated Lovejoy L and C Type hub design and has a radially detachable spider that enables convenient maintenance.

Phytron GmbH
کوپلینگ های انعطاف پذیر(صلب پیچشی)
کوپلینگ های انعطاف پذیر(صلب پیچشی)
WK

Flexible shaft coupling:The WK series is available with 15 to 30 mm diameters, and is manufactured as a single piece, without any moving parts. Bores for mounting the motor shaft are available in sizes from 3 to 12 mm, with screw mounting.

Siemens AG Drive Technologies Division (Mechanical
کوپلینگ های انعطاف پذیر(صلب پیچشی)
کوپلینگ های انعطاف پذیر(صلب پیچشی)
Flexible coupling: gear coupling (max. 10 000 000 Nm | ZAPEX ZW)

سری ZAPEX ZW از کوپلینگ های دنده ای توسط شرکت Siemens تولید می شود و برای تغییر شفت زاویه ای، موازی و محوری به کار گرفته می شود. این کوپلینگ را می توان در شرایط عملیاتی سخت مورد استفاده قرار داد.

VULKAN Couplings
کوپلینگ های انعطاف پذیر(صلب پیچشی)
کوپلینگ های انعطاف پذیر(صلب پیچشی)
Flexible coupling (27.5 - 142 kNm | RATO DG +)

کوپلینگ های شرکت VULKAN عمدتا برای تجهیزات موتور دیزلی در سیستم های دریایی و ژنراتورها طراحی می شوند. بیش از 50 سال است که کوپلینگ های این شرکت را می توان در کشتی های مختلفی یافت که در دریاهای سراسر دنیا در حرکت هستند.


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0