منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

اتصالات برای محیط های سخت

2 محصول صنعتی 2 شرکت
Parker Hannifin Manufacturing France SAS
اتصالات برای محیط های سخت
اتصالات برای محیط های سخت
Pressure reducer fitting

این اتصال کاهش فشار که توسط شرکت Legris تولید می شود از کیفیت بالایی برخوردار است و در انواع مختلف برای کاربردهای متنوع موجود می باشد.


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0