منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

تسمه های تایم

6 محصول صنعتی 6 شرکت
A Zeta Gomma
تسمه های تایم
تسمه های تایم
TIMING BELT® HTD® series

Synchronous transmission belt:Azeta Gomma's M.E.C. SYNCHRONOUS TIMING BELT® HTD® are synchronous belts specifically designed for industrial transmission. Its rounded and notched profile allows the transmission of more power, while using the same pitch as conventional synchronous notched belts.

BRECO
تسمه های تایم
تسمه های تایم
Anti-skid transmission belt (BRECO®)

تسمه تایم سری ®BRECO در ابعاد مختلفی موجود است. این تسمه ها برای انتقال های خطی مورد استفاده قرار می گیرند بطوریکه به دستگاه مورد نظر برای جابجایی متصل می شوند.

 

CONTITECH
تسمه های تایم
تسمه های تایم
Rubber timing transmission belt (111 - 4 578 mm | CONTI® SYNCHROBELT)

این تسمه تایم که از نوع پلاستیکی می باشد، برای انتقال قدرت ضعیف تا متوسط به کار گرفته می شود.

Elatech srl
تسمه های تایم
تسمه های تایم
ELA-flex SD™

Synchronous transmission belt:A timing belt is a part of an internal combustion engine that synchronizes the rotation of the crankshaft and the camshaft so that the engine's valves open and close at the proper times during each cylinder's intake and exhaust strokes. In an interference engine the timing belt or chain is also critical to preventing the piston from striking the valves.

Gates Europe
تسمه های تایم
تسمه های تایم
Rubber timing transmission belt (max. 4400 mm | TRANSMOTION series)

سری ™TransMotion که توسط شرکت Gates تولید می شود نوعی تسمه لاستیکی برای کانوایرها است که از قابلیت اطمینان 100% در کاربردهای مختلف برخوردار است.

Medway Power Transmission Ltd
تسمه های تایم
تسمه های تایم
Anti-skid transmission belt

تسمه های تایم سری ®MEDWAY در سایزهای مختلف موجود بوده و برای انتقال های بسیار دقیق مناسب می باشند. این تسمه ها در مقابل روغن مقاوم هستند.


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0