منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

تسمه های گرد

6 محصول صنعتی 6 شرکت
BEHA Innovation GmbH
تسمه های گرد
تسمه های گرد
round transmission belt for roller conveyor

این تسمه ها برای تجهیزات مربوط به مواد غذایی خشک و مرطوب طراحی می شوند و با کاهش قابل توجه خطر آلودگی، ایمنی بالایی به دست می دهند.

 

CHIORINO
تسمه های گرد
تسمه های گرد
LL, LT, P, Z, T, DG series

Round transmission belt / polyurethane-coated:Chiorino manufactures a wide range of high duty transmission belts with excellent resistance to temperature, oils, dust and abrasion.They are widely used in all industries as live roller drives, tangential drives, power transmission drives crossed or multiple, for low, medium and high power.

Carlisle Power Transmission/Dayco
تسمه های گرد
تسمه های گرد
Round transmission belt

این تسمه های گرد در درایوهای پیچ خورده (twisted drives) یا درایوهای مارپیچی (serpentine drives) مورد استفاده قرار می گیرند و با طول های مختلف موجود هستند.

Dura-Belt
تسمه های گرد
تسمه های گرد
round transmission belt for roller conveyor

این تسمه های گرد از اورتان خالص 100% ساخته می شود و دوام بالایی دارد و برای غلطک های نقاله مورد استفاده قرار می گیرد.

Optibelt
تسمه های گرد
تسمه های گرد
2 - 18 mm | RR, RR PLUS series

Round transmission belt / polyurethane-coated:Optibelt round section belting comprises of high quality raw materials that are manufactured as open-ended metre goods in various sections using special manufacturing processes.The round section belting is additionally equipped with a polyester tension cord in the Optibelt RR PLUS model.


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0