منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

تسمه های تخت

6 محصول صنعتی 6 شرکت
CONTITECH
تسمه های تخت
تسمه های تخت
CONTI® POLYFLAT

Thin transmission belt / polyurethane-coated:Continental Technology provides malleable and space-saving open-ended belting equipment with the CONTI® POLYFLAT flat belt drive. The POLYFLAT drive is impervious to wear, UV, ozone, fuel, and benzene, able to withstand operation without oil- and grease-staining.

Dura-Belt
تسمه های تخت
تسمه های تخت
Thin transmission belt

این تسمه های تخت به عنوان نوعی ترمز غلتکی فوق العاده و مقرون بصرفه برای کاهش سرعت در نوارنقاله های غلتکی عمل می کنند.

Forbo Siegling
تسمه های تخت
تسمه های تخت
Flat transmission belt (Extremultus)

این تسمه های تخت که از کارایی بالایی برخوردار هستند، برای انتقال قدرت در تمامی شاخه های صنعت مورد استفاده قرار می گیرند.

Gates Europe
تسمه های تخت
تسمه های تخت
BLACK FLAT

Thin transmission belt / polyurethane-coated:The Gates BLACK FLAT belts are extruded and flat belts that are made from durable and strong Polyurethane. They are suitable for applications that involve conveying and lifting tasks. They are commonly sold as open ended belts.


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0