منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

یاتاقان های تخت,بوش

5 محصول صنعتی 4 شرکت
Schaeffler Technologies GmbH & Co. KG
یاتاقان های تخت,بوش
یاتاقان های تخت,بوش
Plain bearing

این واحدها بوش هایی تخت و استوانه ای هستند که از جنس استیل بوده و به عنوان جایگزینی برای بیرینگ های تخت استاندارد مورد استفاده قرار می گیرند. 

igus®
یاتاقان های تخت,بوش
یاتاقان های تخت,بوش
یاتاقان های تخت,بوش
Swivel plain bearing (igubal®)

بیرینگ های سری igubal نیاز به تعمیرات ندارند و تلرانسی مطابق با E10 دارند. در طول گرمایش تلرانسی بین h6 و h9 مورد انتظار است.

یاتاقان های تخت,بوش
ø 1 - 75 mm | iglidur® M250 series

Rugged plain bearing:The rugged iglidur M250 bearings are vibration dampening and wear resistant. They help to minimize noise and balance edge loads extremely well in applications which have low speeds. The iglidur M250 bearings can be supplied as plain bearings with flanges, thrust washers and cylindrical bearings.

mbo Oßwald
یاتاقان های تخت,بوش
یاتاقان های تخت,بوش
Swivel plain bearing (DIN ISO 12240-1, DIN 648)

این یاتاقان ها را در جاهایی که نیاز به حرکت می باشد میتوان یافت، که از آن جمله می توان کشش خطی، پوشینگ (pushing ) یا حتی جبران سازی افست محوری را نام برد.

توضیحات فنی

ياتاقان تخت یا ژورنال پروفیل گرد، ساده ترين و عمومي ترين نوع از ياتاقان هاي هيدروديناميک است که علي رغم هزينه کم، ظرفيت بالايي براي تحمل بار دارد. کاربرد اين ياتاقان در تجهيزات دوار با سرعت هاي دوراني کم رايج تر است. اين ياتاقان عملا يک سيلندر ساده است که داراي لقي مشخصي نسبت به شافت مي باشد. پديده چرخش روغن در اين نوع ياتاقان بسيار رايج است. چرخش روغن که موجب ناپايداري و حرکت دوراني مرکز شافت در هنگام کارکرد دستگاه مي گردد، در نتيجه بر هم کنش نيروهاي داخلي سيال در درون ياتاقان به وجود مي آيد. با تغيير دما، فشار و لزجت روغن يا افزايش بار وارده بر ياتاقان مي توان از اين پديده اجتناب نمود. افزودن ياتاقان هاي محوري سطح تخت يا شيبدار به يک يا هر دو سمت اين ياتاقان، امکان تحمل همزمان بارهاي شعاعي و محوري را براي آن فراهم آورده و در فضاي مورد نياز براي نصب آنها، صرفه جويي قابل ملاحظه اي صورت مي پذيرد.

توضیحات فنی

ياتاقان تخت یا ژورنال پروفیل گرد، ساده ترين و عمومي ترين نوع از ياتاقان هاي هيدروديناميک است که علي رغم هزينه کم، ظرفيت بالايي براي تحمل بار دارد. کاربرد اين ياتاقان در تجهيزات دوار با سرعت هاي دوراني کم رايج تر است. اين ياتاقان عملا يک سيلندر ساده است که داراي لقي مشخصي نسبت به شافت مي باشد. پديده چرخش روغن در اين نوع ياتاقان بسيار رايج است. چرخش روغن که موجب ناپايداري و حرکت دوراني مرکز شافت در هنگام کارکرد دستگاه مي گردد، در نتيجه بر هم کنش نيروهاي داخلي سيال در درون ياتاقان به وجود مي آيد. با تغيير دما، فشار و لزجت روغن يا افزايش بار وارده بر ياتاقان مي توان از اين پديده اجتناب نمود. افزودن ياتاقان هاي محوري سطح تخت يا شيبدار به يک يا هر دو سمت اين ياتاقان، امکان تحمل همزمان بارهاي شعاعي و محوري را براي آن فراهم آورده و در فضاي مورد نياز براي نصب آنها، صرفه جويي قابل ملاحظه اي صورت مي پذيرد.

تعداد نمایش شرکت ها در صفحه


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0