منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

واحدهای یاتاقان

6 محصول صنعتی 5 شرکت
NGB
واحدهای یاتاقان
واحدهای یاتاقان

Self-aligning bearing unit / cast iron:Rational self-alignment Larger load carrying capacity
Quiet operation Longer service life ANB Bearing Units with cast iron and rubber housings are
all relubricable type equipped with grease fittings to secure full performance and longer service life of the units under any operating condition Solid housing.

NSK Europe Ltd.
واحدهای یاتاقان
واحدهای یاتاقان
Self-aligning bearing unit (Self-Lube®)

سری ®Self-Lube از شرکت NSK مشتمل بر واحدهای اتوماتیک و خودتنظیم است و در یک فریم NP جای می گیرد و از جنس استیل می باشد.

NTN-SNR
واحدهای یاتاقان
واحدهای یاتاقان
واحدهای یاتاقان
Bearing unit

یاتاقان های تولید شده توسط شرکت NTN دارای بلبرینگ های آب بندی شده می باشند و در بدنه های مختلف جای می گیرند.

واحدهای یاتاقان
NTN

Self-aligning bearing unit / cast iron:In this series, breaking strength has been improved by about 30% over conventional gray cast iron by using ductile spherical graphite cast iron for the housing material. The outer dimensions have been designed to be as small as possible.

SKF Linear Motion
واحدهای یاتاقان
واحدهای یاتاقان
Bearing unit

این واحد یاتاقان فلنج دار از شرکت SKF نوعی یاتاقان است که برای افزایش عملکرد پیچ های رولر طراحی و تولید می شود. این ابزار از قابلیت نصب آسان برخوردار می باشد.

Schaeffler Technologies GmbH & Co. KG
واحدهای یاتاقان
واحدهای یاتاقان
Self-aligning bearing unit

این واحدها عمدتا به عنوان بیرینگ ثابت (locating bearing) مورد استفاده قرار می گیرند اما در شرایط سرعت و بار پایین می توانند به عنوان بیرینگ شناور (non-locating bearing) نیز به کار گرفته شوند.

توضیحات فنی

یاتاقان یک قطعه مکانیکی است که حرکت نسبی قطعات را مقید ساخته تا در راستای مشخص شده انجام گیرد. کاربرد یاتاقان ها را در ماشین، چرخ اسکیت، موتورهای الکتریکی، توربین ها و ... می توان مشاهده کرد.

مجموعه کامل یاتاقان، بدنه، براکت و سایر ادوات نصب و راه اندازی، تشکیل یک واحد یاتاقان را می دهند.

توضیحات فنی

یاتاقان یک قطعه مکانیکی است که حرکت نسبی قطعات را مقید ساخته تا در راستای مشخص شده انجام گیرد. کاربرد یاتاقان ها را در ماشین، چرخ اسکیت، موتورهای الکتریکی، توربین ها و ... می توان مشاهده کرد.

مجموعه کامل یاتاقان، بدنه، براکت و سایر ادوات نصب و راه اندازی، تشکیل یک واحد یاتاقان را می دهند.

تعداد نمایش شرکت ها در صفحه


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0