منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

آنالايزرهای مايعات : مولتی پارامتر

11 محصول صنعتی 10 شرکت
Blue I Water Technologies
آنالايزرهای مايعات : مولتی پارامتر
آنالايزرهای مايعات : مولتی پارامتر
Water analyzer / in-line / multi-parameter (HG-DOx)

این آنالایزر آب اینلاین برای کاربری های صنعتی به کار رفته و راه حلی کامل، انعطاف پذیر و چند کاربرد را برای هر ترکیبی از اندازه گیری در یک سیستم یگانه ارائه می دهد.  

Bran+Luebbe
آنالايزرهای مايعات : مولتی پارامتر
آنالايزرهای مايعات : مولتی پارامتر
Water analyzer / in-line / multi-parameter

این آنالایزر آب برای آماده سازی آب، تصفیه فاضلاب، آب تغذیه ای بویلر و آب فوق خالص به کار می رود.

آنالايزرهای مايعات : مولتی پارامتر
آنالايزرهای مايعات : مولتی پارامتر
Water analyzer / portable / multi-parameter (-9.999 - 19.999 pH | HD 98569)

این آنالایزر آب می تواند pH، mV، پتانسیل اکسایش یا ORP با pH، الکترودهای دما یا pH ترکیبی یا اکسایشی را با جامدات محلول یا TDS و شوری را با پراب های ترکیبی 4 یا 2 حلقه ای رسانایی و دمایی و با استفاده از ماژول SICRAM اندازه گیری کند.

HORIBA Process & Environmental
آنالايزرهای مايعات : مولتی پارامتر
آنالايزرهای مايعات : مولتی پارامتر
Multi-parameter wastewater analyzer (WA-200 series)

سیستم کنترل فاضلاب خودکار سری WA-200 ، کدورت، رسانایی، و اکسیژن محلول در تصفیه فاضلاب را کنترل میکند.

Metrohm
آنالايزرهای مايعات : مولتی پارامتر
آنالايزرهای مايعات : مولتی پارامتر
Combined pH and ion meter (867)

یون متر و pH متر مرکب مدل 867 از کمپانی Metrohm برای اندازه گیری PH و یون با استفاده از کامپیوتر خانگی مناسب است. این ابزار کارایی و دقت بالایی ارائه می کند.

Mettler Toledo Analytical Instruments
آنالايزرهای مايعات : مولتی پارامتر
آنالايزرهای مايعات : مولتی پارامتر
Combined pH and ion meter (0.001 - 999 999 mg/l | S500 SevenExcellence™)

این ابزار نوعی یون متر و pH متر مرکب است که بصورت تاچ اسکرین و هوشمند عمل می کند و عملکرد و ایمنی بالایی دارد. این ابزار تک کااناله است و ساختار پیشرفته ای دارد.

Rosemount Analytical
آنالايزرهای مايعات : مولتی پارامتر
آنالايزرهای مايعات : مولتی پارامتر
Multi-parameter liquid analyzer: pH, conductivity, ORP, dissolved oxygen (155 x 155 x 131 mm | 1066)
Thermo Scientific - Process Monitoring and Industr
آنالايزرهای مايعات : مولتی پارامتر
آنالايزرهای مايعات : مولتی پارامتر
Multi-parameter wastewater analyzer (AquaPro™)
WTW
آنالايزرهای مايعات : مولتی پارامتر
آنالايزرهای مايعات : مولتی پارامتر
آنالايزرهای مايعات : مولتی پارامتر
Water analyzer / portable / multi-parameter (Multi 3430 IDS)

این آنالایزر نوعی سیستم آنالیز آب با سنسورهای دیجیتال است که برای اندازه گیری pH، اکسیژن محلول و رسانایی طراحی می شود.

آنالايزرهای مايعات : مولتی پارامتر
Water analyzer / portable / multi-parameter (Multi 3430 IDS)

این آنالایزر نوعی سیستم آنالیز آب با سنسورهای دیجیتال است که برای اندازه گیری pH، اکسیژن محلول و رسانایی طراحی می شود.

YOKOGAWA Europe
آنالايزرهای مايعات : مولتی پارامتر
آنالايزرهای مايعات : مولتی پارامتر
Multi-parameter liquid analyzer: pH, conductivity, ORP, dissolved oxygen (FLXA21)

سیستم API 2000TM LC/MS/MS کاربردهای طیف سنجی را بطور رومیزی برای کاربر فراهم میکند و در تحقیقات آزمایشگاهی مورد استفاده قرار میگیرد.


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0