منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

یاتاقان های سوزنی

6 محصول صنعتی 6 شرکت
CPM
یاتاقان های سوزنی
یاتاقان های سوزنی

Needle roller bearing:We provide NA series full-complement needle roller bearings for textile machinery such as Rapier weaving machine, and we provide similar roller bearings with phosphate-coated rings for agricultural implements.

Emerson Power Transmission
یاتاقان های سوزنی
یاتاقان های سوزنی
Needle roller bearing (15 - 235 mm | McGill CAGEROL®)

رولبرینگ های سوزنی سری ®McGill CAGEROL از جنس استیل بوده و به کاهش فشار کمک می کنند و می توانند سرعت بالایی ارائه نمایند.

IKO Nippon Thompson Europe
یاتاقان های سوزنی
یاتاقان های سوزنی
KT...EG, KTV...EG

Needle cage:These needle roller cages are designed as bearings for engine connecting rods. Some models fit the large end, and some fit the small end. They offer high performance in racing motorcycle engines as well as small motor vehicles, outboard marines, high-speed compressors, snow mobiles, etc.

NSK Europe Ltd.
یاتاقان های سوزنی
یاتاقان های سوزنی

Drawn cup needle roller bearing:The NSK Needle Roller Bearings are crafted form the highest quality of materials using modern manufacturing techniques to deliver, reliability, durability, and performance.

Schaeffler Technologies GmbH & Co. KG
یاتاقان های سوزنی
یاتاقان های سوزنی
ID : 3 - 210 mm, OD : 6.5 - 240 mm

Drawn cup needle roller bearing:Drawn cup needle roller bearings with open ends and with closed end are units comprising thin-walled drawn outer rings and needle roller and cage assemblies.

TIMKEN
یاتاقان های سوزنی
یاتاقان های سوزنی

Needle cage:The Roller and Cage Assemblies manufactured by Timken features an engineered polymer cages with a split and segmented designs provided for simplified attachment processes. The product also offers a specialized coatings and plating with an integrated design that presents a handy and convenient installation of the product.

توضیحات فنی

این برینگ ها قادر به تحمل بار محوری سنگین بوده و ضمن حساس نبودن به بارهای ضربه ای به حداقل فضای محوری ممکن برای نصب نیاز دارند. این رولبرینگ ها بار محوری را فقط از یک سمت می توانند متحمل شوند.

برینگ شامل واشر محفظه Housing washer، واشر شافت Shaft washer و مجموعه قفسه و غلتک هاست. می توان مجموعه قفسه و غلتک ها را فقط با یک واشر کفی Thrust washer به کار برد و این در حالتی بوده که محل قرار برینگ از سختی و صافی سطح کافی برخوردار باشد.

یاتاقان های غلتکی سوزنی می توانند بارهای فشاری بزرگ و محوری بزرگ را تحمل کنند. یاتاقان های غلتکی سوزنی، معمولا در مرکز چرخ خودروبکار می روند که اغلب در دوجزئی های باجهت مخالف نصب می شوند تا بتوانند بار فشاری را در هر دو جهت تحمل نمایند.

توضیحات فنی

این برینگ ها قادر به تحمل بار محوری سنگین بوده و ضمن حساس نبودن به بارهای ضربه ای به حداقل فضای محوری ممکن برای نصب نیاز دارند. این رولبرینگ ها بار محوری را فقط از یک سمت می توانند متحمل شوند.

برینگ شامل واشر محفظه Housing washer، واشر شافت Shaft washer و مجموعه قفسه و غلتک هاست. می توان مجموعه قفسه و غلتک ها را فقط با یک واشر کفی Thrust washer به کار برد و این در حالتی بوده که محل قرار برینگ از سختی و صافی سطح کافی برخوردار باشد.

یاتاقان های غلتکی سوزنی می توانند بارهای فشاری بزرگ و محوری بزرگ را تحمل کنند. یاتاقان های غلتکی سوزنی، معمولا در مرکز چرخ خودروبکار می روند که اغلب در دوجزئی های باجهت مخالف نصب می شوند تا بتوانند بار فشاری را در هر دو جهت تحمل نمایند.

تعداد نمایش شرکت ها در صفحه


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0