منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

رولربرینگ ها

5 محصول صنعتی 5 شرکت
NSK Europe Ltd.
رولربرینگ ها
رولربرینگ ها

Tapered roller bearing / double-row / long-life:The Double Row Tapered Roller Bearings from NSK is guaranteed to have a longer service life. To ensure durability and sturdiness, the materials were heat-treated to strengthen the bearings. An internal clearance at the start is performed to provide maximum preloading for the bearings. These bearings are ideal for main shaft support applications.

NTN-SNR
رولربرینگ ها
رولربرینگ ها
Tapered roller bearing

Tapered roller bearing:Tapered roller bearings Tapered roller bearings are angular contact bearings comprised of separate components (cones and cups), facilitating installation.

SKF Magnetic Bearings
رولربرینگ ها
رولربرینگ ها
Cylindrical roller bearing

این رولبرینگ ها توسط شرکت SKF  در سایزها و طرح های مختلف و با ویژگی های گوناگون تولید می شوند و مجهز به یک قفسه می باشند.

 

Schaeffler Technologies GmbH & Co. KG
رولربرینگ ها
رولربرینگ ها
ID : 15 - 200 mm, OD : 35 - 290 mm

Tapered roller bearing:Tapered roller bearings has solid inner and outer rings with tapered raceways and tapered rollers with cages are not self-retaining which can fit separately.

 

TIMKEN
رولربرینگ ها
رولربرینگ ها
Cylindrical roller bearing (NX, NUP series)

Cylindrical roller bearing:One-row, or single-row, cylindrical bearings are available in six types: NU, N, NJ, NF, NP, and NUP. Industry standard nomenclature is listed in parenthesis below.
NU (RIU, RU)
Timken’s version of the industry-standard NU one-row cylindrical bearing is the most popular in our line-up, with the separable inner ring and the cage and roller complement mounted to the outer ring.

 

توضیحات فنی

تفاوت اصلی رولبرینگ و بلبرینگ در مقاومت آنها در برابر انواع بارهای وارده است. به طور کلی بار وارده بر انواع رولبرینگ ها و بلبرینگ ها به دو صورت شعاعی (radial) و محوری (thrust) می باشد و بسته به موقعیت و شرایطی که بلبرینگ مورد استفاده قرار می گیرد یکی از این دو بار ویا هردو بار بر آن وارد می شوند. در مواقعی که فشار از نوع شعاعی باشد، می توان از رولبرینگ ها استفاده کرد، زیرا رولبرینگ ها در برابر این نوع بارها بسیار مقاوم اند و درصورتی که هردو بار شعاعی و محوری وارد شود، از بلبرینگ ها می توان استفاده کرد.

درواقع بلبرینگ ها گونه‌ای از یاتاقان‌ها هستند که می‌توانند هم بارهای شعاعی و هم بارهای محوری را تحمل کنند و معمولاً در جاهایی به کار می‌روند که بار به ‌نسبت کوچک باشد ودر رولبرینگ ها نیزسطح تماس ساچمه با سطوح، به صورت یک خط می باشد و به همین دلیل این نوع بلبرینگ ها قادر خواهند بود فشار بسیار زیادی از نوع شعاعی را تحمل کنند ولی قادر به تحمل کردن فشار زیاد از نوع محوری نمی باشند.

توضیحات فنی

تفاوت اصلی رولبرینگ و بلبرینگ در مقاومت آنها در برابر انواع بارهای وارده است. به طور کلی بار وارده بر انواع رولبرینگ ها و بلبرینگ ها به دو صورت شعاعی (radial) و محوری (thrust) می باشد و بسته به موقعیت و شرایطی که بلبرینگ مورد استفاده قرار می گیرد یکی از این دو بار ویا هردو بار بر آن وارد می شوند. در مواقعی که فشار از نوع شعاعی باشد، می توان از رولبرینگ ها استفاده کرد، زیرا رولبرینگ ها در برابر این نوع بارها بسیار مقاوم اند و درصورتی که هردو بار شعاعی و محوری وارد شود، از بلبرینگ ها می توان استفاده کرد.

درواقع بلبرینگ ها گونه‌ای از یاتاقان‌ها هستند که می‌توانند هم بارهای شعاعی و هم بارهای محوری را تحمل کنند و معمولاً در جاهایی به کار می‌روند که بار به ‌نسبت کوچک باشد ودر رولبرینگ ها نیزسطح تماس ساچمه با سطوح، به صورت یک خط می باشد و به همین دلیل این نوع بلبرینگ ها قادر خواهند بود فشار بسیار زیادی از نوع شعاعی را تحمل کنند ولی قادر به تحمل کردن فشار زیاد از نوع محوری نمی باشند.

تعداد نمایش شرکت ها در صفحه


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0