منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

زنجیرهای جابجایی کابل برق

6 محصول صنعتی 6 شرکت
Cavotec
زنجیرهای جابجایی کابل برق
زنجیرهای جابجایی کابل برق
Steel drag chain (32 mm, 0.5 m/s | BS2000)

سری BS2000 که توسط شرکت Cavotec تولید میشود نوعی زنجیر جابجایی کابل استیل با روکش زینک و با سرعت 0,5m/s و شتاب 2m/s2 میباشد.

Conductix-Wampfler
زنجیرهای جابجایی کابل برق
زنجیرهای جابجایی کابل برق
Steel drag chain (LZ)

سری LZ که توسط شرکت Conductix Wampfler تولید میشود، نوعی زنجیر جابجایی کابل استیل است که از ساختار مدولار برخوردار بوده و جهت استفاده در کاربردهای حساس در محیط های صنعتی مناسب است.

FLEXATEC
زنجیرهای جابجایی کابل برق
زنجیرهای جابجایی کابل برق
PH series

Large size drag chain:Advantages Characteristics◆ Interior and external widths available up to approx. 600 mm◆ Compatible connections◆ Simple handling with standard tools◆ Economical
◆ Designed for a long working life◆ Easy to mount.

Sacchi Longo
زنجیرهای جابجایی کابل برق
زنجیرهای جابجایی کابل برق
5 m/s, max. 135 x 49 mm | SL.049

Large size drag chain:Cable Chain mod. SL.049 The SL034 is double link chain. Removable bridge-piece with fast hoking and unhooking both from the top and bottom part.This cable chain consists of two side links connected together both top and bottom by bridge-pieces witch determine chain widht.

TSUBAKI KABELSCHLEPP
زنجیرهای جابجایی کابل برق
زنجیرهای جابجایی کابل برق
Drag chain ((4 - 60 mm) x (10 - 19 mm))

این ابزارها که نوعی زنجیر جابجایی کابل کششی هستند، از ساختار ساده ای برخوردار بوده و برای کاربردهای استاندارد مناسب میباشند.


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0