منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

شیرهای برقی هیدرولیکی

4 محصول صنعتی 4 شرکت
Bieri Hydraulik
شیرهای برقی هیدرولیکی
شیرهای برقی هیدرولیکی
Hydraulic valve (max. 25 l/min, max. 700 bar | SBV700 series)
Bosch Rexroth HAGGLUNDS DRIVES
شیرهای برقی هیدرولیکی
شیرهای برقی هیدرولیکی
Hydraulic valve (800 l/min | V 469)

شرکت Hägglunds انواع گسترده ای از شیرها را عرضه می کند از جمله مدل های تک کاره (single-function) و مجتمع (integrated). این شیرهای هیدرولیکی چندمنظوره بوده و در کاربردهای مختلف قابل استفاده هستند.

MOOG
شیرهای برقی هیدرولیکی
شیرهای برقی هیدرولیکی
Flow-control valve / hydraulic (max. 310 bar, 4 - 64 l/min | G761, 761 series)

شیرهای سروو با عملکرد مستقیم برای سیگنال های آنالوگ سری G761 و 761 ؛ ساختار دو مرحله ای با فیدبک مکانیکی، رزولوسن بالا و هیسترزیس پایین؛ مقاوم و با دوام، کامپکت 

THE LEE COMPANY
شیرهای برقی هیدرولیکی
شیرهای برقی هیدرولیکی
Flow-control valve / hydraulic (0.187" - 0.5")

شیرهای کنترل جریان از شرکت LEE در سه نوع مختلف شامل شیرهای کنترل جریان مستقیم، شیرهای دارای رگولاتور جریان، و شیرهای دارای چک محدود (restrictor check) موجود هستند. این شیرهای دارای کاربردهای زیادی هستند.

توضیحات فنی

شيرهاي‌ هيدروليكي‌ در يك‌ سيستم‌ بطور كلي‌ وظيفه‌ كنترل‌ فشار، كنترل‌ جريان‌ و هدايت‌ جريان‌ انتقالي‌ را بعهده‌ دارند و آنها را مي‌توان‌ به‌ سه‌ گروه‌ اصلي‌ شيرهاي‌ راه‌ دهنده‌ و شيرهاي‌ كنترل‌ فشار وشيرهاي‌ كنترل‌ جريان‌ تقسيم‌ نمود.

وظيفة كنترل كننده هاي جريان، كه معمولاً شير كنترل جريان خوانده مي شوند، عبارت است از كنترل يا تنظيم جريان عبوري از يك نقطة دلخواه در مدار. كنترل كنندة جريان در واقع نوعي شير است و مي توان آن را با دريچه هاي هواي كانال هوا مقايسه كرد. شير كنترل براي تنظيم سرعت حركت پيستون در سيلندرهاي قدرت و يا سرعت حركت كشويي شير فرمانده، كه موجب تنظيم سرعت چرخش روي شير زمانبندي (شير تايمر) مي شود، و يا تنظيم سرعت گردشي محور موتورهاي سيالي به كار مي رود. شير كنترل جريان، جزء ساده اي در مدار است ولي نقش مهمي در سيستم هاي هيدروليكي و پنوماتيكي بر عهده دارد.

توضیحات فنی

شيرهاي‌ هيدروليكي‌ در يك‌ سيستم‌ بطور كلي‌ وظيفه‌ كنترل‌ فشار، كنترل‌ جريان‌ و هدايت‌ جريان‌ انتقالي‌ را بعهده‌ دارند و آنها را مي‌توان‌ به‌ سه‌ گروه‌ اصلي‌ شيرهاي‌ راه‌ دهنده‌ و شيرهاي‌ كنترل‌ فشار وشيرهاي‌ كنترل‌ جريان‌ تقسيم‌ نمود.

وظيفة كنترل كننده هاي جريان، كه معمولاً شير كنترل جريان خوانده مي شوند، عبارت است از كنترل يا تنظيم جريان عبوري از يك نقطة دلخواه در مدار. كنترل كنندة جريان در واقع نوعي شير است و مي توان آن را با دريچه هاي هواي كانال هوا مقايسه كرد. شير كنترل براي تنظيم سرعت حركت پيستون در سيلندرهاي قدرت و يا سرعت حركت كشويي شير فرمانده، كه موجب تنظيم سرعت چرخش روي شير زمانبندي (شير تايمر) مي شود، و يا تنظيم سرعت گردشي محور موتورهاي سيالي به كار مي رود. شير كنترل جريان، جزء ساده اي در مدار است ولي نقش مهمي در سيستم هاي هيدروليكي و پنوماتيكي بر عهده دارد.

تعداد نمایش شرکت ها در صفحه


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0