منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

سایر شیرها

4 محصول صنعتی 4 شرکت
ARI-Armaturen
سایر شیرها
سایر شیرها
Process valve (DN 15 - 50, PN 16 | STEVI AS 350 series)

این شیر فرایندی توسط شرکت ARI  تولید می شود و دارای یک سیستم آب بندی قدرتمند است. با بهره گیری از این شیر می توان تا 31% در مصرف انرژی صرفه جویی نمود. 

ASCO Numatics
سایر شیرها
سایر شیرها
Universal valve (1/4 - 1" | 8037, 8308, 8310 series)

این شیر یونیورسال را می توان به صورت دستی یا الکتریکی استفاده نمود. این شیر با جریان برق AC یا DC کار می کند و در دو مدل با سطح خارجی از جنس برنجی یا SS در بازار موجود است.

FESTO
سایر شیرها
سایر شیرها
Universal valve (MFH, MOFH)

شیر سلونوئیدی سری MFH-3-1/2-S از قابلیت عملیات جریان 50 تا 105L/min برخوردار استو دارای یک اتصال PK 3 می باشد. این شیر از اکچویتور الکتریکی بهره می گیرد و تحت فشار 0.95 تا 10 بار عمل می کند. 

GE Energy, Valves - Control & Safety
سایر شیرها
سایر شیرها
Process valve (1 - 8" | 74000 series)

سری 74000 از شرکت GE Masoneilan مشتمل بر شیرهای فرآیندی روغن سنگین است که برای کاربردهای فشار بالا و دمای بالا بسیار مناسب می باشد.

 


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0