منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

تجهیزات موتورهای احتراق داخلی

5 محصول صنعتی 5 شرکت
BONDIOLI PAVESI
تجهیزات موتورهای احتراق داخلی
تجهیزات موتورهای احتراق داخلی
Electronic control unit for mobile hydraulic applications

این واحدهای کنترل الکترونیکی در تجهیزات مختلف از شرکت  Bondioli & Pavesi مورد استفاده قرار می گیرند تا برنامه های گوناگون را در بخش های کشاورزی و صنعتی سیار یا ثابت اجرا نمایند.

Bosch Rexroth - Mobile Hydraulics
تجهیزات موتورهای احتراق داخلی
تجهیزات موتورهای احتراق داخلی
Electronic control unit for mobile hydraulic applications (BODAS RC)

کنترلرهای مدل BODAS بدون نیاز به تجهیزات سخت افزاری گران قیمت در تجهیزات هیدرولیکی سیار مورد استفاده قرار می گیرند و بسیار مقرون بصرفه می باشند.

Caprari
تجهیزات موتورهای احتراق داخلی
تجهیزات موتورهای احتراق داخلی
Motor monitoring and control system (MotorGuard)

این ابزار کنترل، مانیتورینگ و حفاظت تضمین می کند که موتورهای الکتریکی Caprari به بهترین شکل ممکن کار می کنند. سیستم MotorGuard را می توان به راحتی در پانل کنترل نصب نمود.

Frank W Murphy Ltd.
تجهیزات موتورهای احتراق داخلی
تجهیزات موتورهای احتراق داخلی
64 x 128 pixel | eGUARD series

Engine control unit:The eGUARD is a state-of-the-art controller that can meet virtually all engine-driven equipment application requirements.The eGUARD has been designed from the ground up to control today’s electronic engines using J1939, and can easily control the traditional non-electronic engines.

HOERBIGER Automatisierungstechnik GmbH
تجهیزات موتورهای احتراق داخلی
تجهیزات موتورهای احتراق داخلی
max. 3 600 rpm | DRIVECOM

Engine control unit:The HOERBIGER DriveCOM system is a control device specifically designed for utilization in internal combustion engines. Its compact design features a graphic touch screen control and CAN interface that uses a standard communication protocol (J1939 and CANopen).


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0