منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

سیم های الکتریکی

6 محصول صنعتی 6 شرکت
Axon Cable
سیم های الکتریکی
سیم های الکتریکی
High-temperature electrical wire (-90 ... 260 °C)

این سیم های الکتریکی که توسط شرکت Axon Cable تولید میشوند، برای کاربردهای مختلفی که نیاز به مقاومت زیاد در دماهای بالا دارند، مورد استفاده قرار میگیرند.

FURUKAWA ELECTRIC
سیم های الکتریکی
سیم های الکتریکی

Hook-up wire:A standard type wire in TEX-E series, is made up of a conductor and three insulation layers of modified polyester and thermal resistant resin. This was designed and developed to aid solderability and eliminating the need for stripping.

 
 
Fujikura Europe Limited
سیم های الکتریکی
سیم های الکتریکی
High-temperature electrical wire (2G HTS)

شرکت Fujikura از تولید کنندگان پیشرو در زمینه تولید سیم های سوپرکنداکتور با دمای بالا (2G HTS) میباشد. این ابزارها از سردکن های نیتروژن مایع بهره میگیرند.

HELUKABEL
سیم های الکتریکی
سیم های الکتریکی

Hook-up wire:Helukabel offers a wide range of single cores. Single conductors are needed to improve efficiency in switch cabinets wiring or in cable assemblies. Options include PVC, silicone, fluorinated polymeric, and rubber insulated cores with a choice of plain or tinned copper conductors.

Multi-Contact
سیم های الکتریکی
سیم های الکتریکی
0.5 - 6 mm², 2.5 - 20 kV, 10 - 54 A | Silivolt-HV series

High-voltage electrical wire:The Silivolt-HV Series consists of high-voltage electrical wire. It can be utilized in hand-held test leads for extensive voltage assessment. The range is designed with an oxygen-free and super-fine stranded wires. An adaptability and a bright-soft property feature is also incorporated.

Schleich GmbH
سیم های الکتریکی
سیم های الکتریکی

High-voltage electrical wire:High-voltage cable We supply high-voltage cables for voltages up to 100KV with individual cross sections and in varying designs.


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0