منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

شیرهای کنترل

4 محصول صنعتی 4 شرکت
ARI-Armaturen
شیرهای کنترل
شیرهای کنترل
Control valve (DN 15 - 100, PN 63 - 160 | STEVI 472 series)

شیر کنترل سری ARI_STEVI 472 که توسط شرکت Armaturen تولید می شود در مدل های مختلف موجود می باشد. این شیرها دارای آب بندی اورینگ هستند و برخی از آنها دارای اکچویتور الکتریکی می باشند.

Bronkhorst
شیرهای کنترل
شیرهای کنترل
Control valve for low flow rates (50 ln/min, max. 100 bar | F-001 series)

این شیرها متشکل از ماژول شیر هستند که داخل یا در بخش پایه (base block) نصب می شوند و برای نرخ جریان پایین مورد استفاده قرار می گیرند.

 

Schubert & Salzer Control Systems GmbH
شیرهای کنترل
شیرهای کنترل
Control valve for low flow rates (DN 8 - 20, PN 100 - 340 | 7041)

شیر مدل 7041 که برای کنترل جریان پایین مورد استفاده قرار می گیرد نوعی شیر کنترل پنوماتیکی است که برای استفاده با نرخ های جریان پایین و بسیار پایین با موقعیت یاب های مجتمع مورد استفاده قرار می گیرد.

Spirax Sarco
شیرهای کنترل
شیرهای کنترل
Control valve

این مجموعه از شیرهای کنترل برای تامین نیازهای شما در حوزه های صنعتی گوناگون طراحی می شود و مشتمل بر شیرهای توپی، شیرهای کروی، شیرهای کنترل فشار و شیرهای کنترل دما می باشد.

توضیحات فنی

این نوع از شیرها با فرمان گرفتن از کنترلر، باز یا بسته می‌شوند در نتیجه دخالت مستقیم انسان در آن وجود ندارد.این نوع شیرها برای کنترل فشار، دما، دبی و یا ارتفاع مایعات به کار می‌رود. شير كنترل جريان با باز و بسته كردن يك گلويي مسير عبور روغن را تنگ يا گشاد مينمايد, تنگ شدن مسير باعث افزايش فشار روغن عبوري ميشود. نیروی مورد نیار برای باز و بسته کردن شیر در شیرهای کنترل به صورت الکتریکی، هیدرولیکی و یا پنوماتیکی است. سرعت تنظيم شده توسط شيرهاي گلويي ساده تابع بار و تغييرات فشار ميباشد و در صورت كاهش مقدار بار متحرك، سرعت افزايش ميابد و در نتيجه نميتوان سرعت ثابتي بدست آورد.

این نوع شیرها برای کنترل فشار، دما، دبی و یا ارتفاع مایعات به کار می‌رود و جهت تنظيم سرعت سيلندرها و موتورهاي هيدروليكي بوسيله تغيير ميزان دبي ورودي يا خروجي آنها استفاده ميشود.

توضیحات فنی

این نوع از شیرها با فرمان گرفتن از کنترلر، باز یا بسته می‌شوند در نتیجه دخالت مستقیم انسان در آن وجود ندارد.این نوع شیرها برای کنترل فشار، دما، دبی و یا ارتفاع مایعات به کار می‌رود. شير كنترل جريان با باز و بسته كردن يك گلويي مسير عبور روغن را تنگ يا گشاد مينمايد, تنگ شدن مسير باعث افزايش فشار روغن عبوري ميشود. نیروی مورد نیار برای باز و بسته کردن شیر در شیرهای کنترل به صورت الکتریکی، هیدرولیکی و یا پنوماتیکی است. سرعت تنظيم شده توسط شيرهاي گلويي ساده تابع بار و تغييرات فشار ميباشد و در صورت كاهش مقدار بار متحرك، سرعت افزايش ميابد و در نتيجه نميتوان سرعت ثابتي بدست آورد.

این نوع شیرها برای کنترل فشار، دما، دبی و یا ارتفاع مایعات به کار می‌رود و جهت تنظيم سرعت سيلندرها و موتورهاي هيدروليكي بوسيله تغيير ميزان دبي ورودي يا خروجي آنها استفاده ميشود.

تعداد نمایش شرکت ها در صفحه


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0