منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

دیسک های انفجاری

4 محصول صنعتی 3 شرکت
Donadon SDD
دیسک های انفجاری
دیسک های انفجاری
Bursting disc (DN 25 - 600, ATEX | SCD)

دیسک انفجار از شرکت DONADON SDD از عملکرد و کارایی بالایی برخوردار است و ایمنی بالایی دارد.

Rembe GmbH - Safety Control
دیسک های انفجاری
دیسک های انفجاری
دیسک های انفجاری
Bursting disc (ODV)

دیسک انفجار سه بخشی سری ODV با سه لایه تولید می شود و بنابر این مقاومت خلأ بالایی دارد و از ساختار مقاوم و قابلیت اطمینان فوق العاده ای برخوردار است.این دیسک های انفجار برای استفاده در شرایط محیطی سخت مناسب هستند.

دیسک های انفجاری
Forward acting bursting disc (1/4 - 30" | BT / ST / UT)

این دیسک های انفجار برای تجهیزاتی که فشار ترکیدگی (burst pressure) متوسط و بالایی دارند مناسب هستند. ماکسیمم فشار عملیاتی مجاز تا 70% فشار ترکیدگی نامی است.

 

توضیحات فنی

دیسک انفجاری به عنوان یک وسیله تخلیه فشار غیره قابل بستن عمل میکند که در اکثر موارد برای محافظت مخازن تحت فشار ، تجهیزات و یا سیستم‌های تحت فشار بیش از حد و به صورت بالقوه شرایط خلا مخرب است. دیسک انفجاری قطعه ای تخریبی‌ است که به صورت یک بار مصرف در مواقعی که اختلاف فشار ،چه مثبت و چه خلا، استفاده میشود. با توجه به کاربرد خاص ممکن است که جنس آن فلزی یا مواد مختلفی‌ در لایه های مختلف‌ باشد. 

دیسک انفجاری در مدت میلی‌ ثانیه عمل می‌کند تا فشار سیستم را کاهش یا افزایش دهد، اما به محض انفجار دیگر قابل بازگشت به حالت اول خود نیست و تعویض میگردد.

مهمترین برتری این دیسک‌ها نسبت به شیرهای فشار شکن در هزینه آن و نشتی بسیار کم آنهاست.

توضیحات فنی

دیسک انفجاری به عنوان یک وسیله تخلیه فشار غیره قابل بستن عمل میکند که در اکثر موارد برای محافظت مخازن تحت فشار ، تجهیزات و یا سیستم‌های تحت فشار بیش از حد و به صورت بالقوه شرایط خلا مخرب است. دیسک انفجاری قطعه ای تخریبی‌ است که به صورت یک بار مصرف در مواقعی که اختلاف فشار ،چه مثبت و چه خلا، استفاده میشود. با توجه به کاربرد خاص ممکن است که جنس آن فلزی یا مواد مختلفی‌ در لایه های مختلف‌ باشد. 

دیسک انفجاری در مدت میلی‌ ثانیه عمل می‌کند تا فشار سیستم را کاهش یا افزایش دهد، اما به محض انفجار دیگر قابل بازگشت به حالت اول خود نیست و تعویض میگردد.

مهمترین برتری این دیسک‌ها نسبت به شیرهای فشار شکن در هزینه آن و نشتی بسیار کم آنهاست.

تعداد نمایش شرکت ها در صفحه


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0