منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

سایر موتور گیربکس های هیدرولیکی

6 محصول صنعتی 6 شرکت
Chinabase Machinery (Hangzhou)
سایر موتور گیربکس های هیدرولیکی
سایر موتور گیربکس های هیدرولیکی
Orbital hydraulic motor

این موتور هیدرولیکی شعاعی از موتورهای هیدرولیکی با گشتاور بالا و سرعت پایین است که از کارایی و دوام بالایی برخوردار می باشد.

Eaton Hydraulics
سایر موتور گیربکس های هیدرولیکی
سایر موتور گیربکس های هیدرولیکی
Hydraulic vane motor (400 - 4 000 rpm, max. 172 bar | M)

این موتورهای پره ای که از موتور های سری M از شرکت Eaton هستند از دوام بالایی برخوردار بوده و دارای پورت های بیرونی و داخلی هستند که می توانند همزمان مورد استفاده قرار گیرند و عملکرد مطلوبی به دست دهند.

HYDRO LEDUC
سایر موتور گیربکس های هیدرولیکی
سایر موتور گیربکس های هیدرولیکی
max. 8 000 rpm, max. 435 l/min, max. 450 bar | MXP series

Hydraulic motor:Available in displacements from 12cc to 126cc, MXP motors are suitable for intermittent service requirements on mobile applications. These motors are built with DIN flange and shaft.These motors are built with DIN flange and shaft.

SAUER DANFOSS
سایر موتور گیربکس های هیدرولیکی
سایر موتور گیربکس های هیدرولیکی
Orbital hydraulic motor (13 - 2 700 Nm | O series)

این موتورهای هیدرولیکی از لحاظ کیفیت، دوام، کارایی و قابلیت اطمینان از بهترین موتورهای هیدرولیکی شعاعی موجود در بازار هستند. این شرکت میتواند طبق سفارش مشتریان موتورهایی با ساختارهای مختلف عرضه نماید.

Veljan Hydrair Limited
سایر موتور گیربکس های هیدرولیکی
سایر موتور گیربکس های هیدرولیکی
Hydraulic vane motor (9 - 37 cm³/rev (0.56 - 2.26 in³/rev) | VM3B series)

حداکثر فشار psi 3000، bar 210؛ حداکثر جابجایی in³/rev 0.56 - 2.26 و cm³/rev 9 - 37؛ حداکثر سرعت rpm 4000؛ حداکثر گشتاور lb-in/psi 0.09 - 0.37 و nm/bar 0.15 - 0.58

White Drive Products
سایر موتور گیربکس های هیدرولیکی
سایر موتور گیربکس های هیدرولیکی
max. 1 361 rpm, max. 2 000 psi | WD series

Hydraulic motor:The WD motor series is an economical solution for medium duty applications requires high torque. It has smaller outline yet still provides high efficiency across a wide performance range. Its integral check valves and a provision for a case drain reduce pressure on internal seals to improve product life.


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0