منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

موتورهای هیدرولیک پیستون محوری

6 محصول صنعتی 5 شرکت
Bosch Rexroth - Industrial Hydraulics
موتورهای هیدرولیک پیستون محوری
موتورهای هیدرولیک پیستون محوری
max. 450 bar | A6VM/63

Axial piston hydraulic motor / bent-axis:The A6VM/63 Industrial Hydraulic Axial piston variable displacement motor from BOSCH REXROTH is available in various sizes ranging from 28 to 1000. This product can handle nominal pressures up to 400 bar and peak pressure up to 450 bar. The motors can be used for both open and closed circuit motors.

Dusterloh Fluidtechnik
موتورهای هیدرولیک پیستون محوری
موتورهای هیدرولیک پیستون محوری
Axial piston hydraulic motor

این ابزار نوعی موتور هیدرولیکی از نوع پیستونی محوری است. انتهای شفت دار (shaft end)در این موتورها می تواند در معرض نیروهای محوری و شعاعی قوی باشد و تعداد قطعات قابل تعویض در این ابزارها بسیار اندک است.

Eaton Hydraulics
موتورهای هیدرولیک پیستون محوری
موتورهای هیدرولیک پیستون محوری
موتورهای هیدرولیک پیستون محوری
Fixed displacement axial piston hydraulic motor

این ابزارها نوعی موتور هیدرولیکی هستند که توسط شرکت Eaton ساخته می شوند و در تجهیزات متعددی از جمله ماشین های حفاری، پمپ های بتن و سایر دستگاه ها در سراسر دنیا بکار گرفته می شوند.

موتورهای هیدرولیک پیستون محوری
Axial piston hydraulic motor (max. 420 bar | DuraForce™)

این ابزار نوعی موتور هیدرولیک پیستونی محوری است که از کارایی بالا و کنترل دقیق برخوردار می باشد و بسیار بادوام است.

 

Kawasaki Precision Machinery
موتورهای هیدرولیک پیستون محوری
موتورهای هیدرولیک پیستون محوری
Fixed displacement axial piston hydraulic motor (130 - 180 cm³/rev | M5X series)

این موتور هیدرولیکی از سایز کامپکت برخوردار بوده و سبک وزن می باشد و نسب به سری M2X  دارای توان خروجی بیشتری است.

Sunfab Hydraulics
موتورهای هیدرولیک پیستون محوری
موتورهای هیدرولیک پیستون محوری
12 - 130 cm³/rev, DIN | SCM series

Axial piston hydraulic motor / bent-axis:SCM 012-130 DIN is a series of axial piston motors
particularly suitable for mobile hydraulics. SCM 012-130 DIN is of the bent-axis type with spherical pistons.The design gives a compact motor with few moving parts,high starting torque and high operational reliability. It coversthe entire displacement range 12-130 cmᶟ/rev. with max.

توضیحات فنی

موتورهاي هيدروليكي براي فراهم آوردن توان مكانيكي چرخشي به كارمي روند. نقش يك موتور هيدروليكي دقيقا عكس يك پمپ است كه توسط آن، توان مكانيكي حاصل از يك موتورالكتريكي  يا يك موتور احتراقي به توان سيالات تبديل مي گردد. موتور هيدروليكي با دريافت جريان پمپ  وفشار در ورودي، يك حركت دوراني و گشتاور در خروجي به وجود مي آورد.

حجم جابجايي يك موتور هيدروليكي عبارت است ازحجم سيال مورد نياز براي چرخاندن موتور به اندازه يك دوركامل. مشابه پمپ ها، موتورها نيزممكن است با حجم جابجايي ثابت يا متغير ساخته شوند.  با افزايش حجم جابجايي  يك موتور، سرعت دوران آن كاهش مي يابد. زيرا ميزان سيال بيشتري براي يك دور گردش نياز دارد. با افزايش حجم جابجايي، گشتاور خروجي موتور افزايش مي يابد. زيرا سطح بيشتري در موتور، در معرض فشار سيال قرار مي گيرد. با كاهش حجم جابجايي موتور، سرعت دوراني افزايش و گشتاور كاهش خواهد يافت.

موتورهاي هيدروليكي نيز همانند پمپ ها، در انواع چرخ دنده اي، پره اي و پيستوني ساخته مي شوند. موتورها نيز ساختماني شبيه به پمپ ها دارند و حتي ويژگي هاي آن ها نيز مشابه است. مثلا موتورهاي هيدروليكي چرخ دنده اي كمترين بازدهي، بيشترين تحمل در برابرآالودگي ها و كمترين فشار مجاز كاري را در بين اين سه نوع دارند. موتورهاي پيستوني داراي بيشترين بازدهي هستند و بيشترين فشارهاي كاري را تحمل مي كنند، ولي نسبت به وجود الودگي در روغن حساس هستند.  حجم جابجايي موتورهاي چرخ دنده اي، مانند پمپ هاي چرخ دنده اي ثابت است .موتورهاي تيغه اي از نظر ساختماني شبيه پمپ هاي متعادل هستند، با اين تفاوت كه تيغه ها تحت فشار فنر به پوسته فشرده مي شود.

توضیحات فنی

موتورهاي هيدروليكي براي فراهم آوردن توان مكانيكي چرخشي به كارمي روند. نقش يك موتور هيدروليكي دقيقا عكس يك پمپ است كه توسط آن، توان مكانيكي حاصل از يك موتورالكتريكي  يا يك موتور احتراقي به توان سيالات تبديل مي گردد. موتور هيدروليكي با دريافت جريان پمپ  وفشار در ورودي، يك حركت دوراني و گشتاور در خروجي به وجود مي آورد.

حجم جابجايي يك موتور هيدروليكي عبارت است ازحجم سيال مورد نياز براي چرخاندن موتور به اندازه يك دوركامل. مشابه پمپ ها، موتورها نيزممكن است با حجم جابجايي ثابت يا متغير ساخته شوند.  با افزايش حجم جابجايي  يك موتور، سرعت دوران آن كاهش مي يابد. زيرا ميزان سيال بيشتري براي يك دور گردش نياز دارد. با افزايش حجم جابجايي، گشتاور خروجي موتور افزايش مي يابد. زيرا سطح بيشتري در موتور، در معرض فشار سيال قرار مي گيرد. با كاهش حجم جابجايي موتور، سرعت دوراني افزايش و گشتاور كاهش خواهد يافت.

موتورهاي هيدروليكي نيز همانند پمپ ها، در انواع چرخ دنده اي، پره اي و پيستوني ساخته مي شوند. موتورها نيز ساختماني شبيه به پمپ ها دارند و حتي ويژگي هاي آن ها نيز مشابه است. مثلا موتورهاي هيدروليكي چرخ دنده اي كمترين بازدهي، بيشترين تحمل در برابرآالودگي ها و كمترين فشار مجاز كاري را در بين اين سه نوع دارند. موتورهاي پيستوني داراي بيشترين بازدهي هستند و بيشترين فشارهاي كاري را تحمل مي كنند، ولي نسبت به وجود الودگي در روغن حساس هستند.  حجم جابجايي موتورهاي چرخ دنده اي، مانند پمپ هاي چرخ دنده اي ثابت است .موتورهاي تيغه اي از نظر ساختماني شبيه پمپ هاي متعادل هستند، با اين تفاوت كه تيغه ها تحت فشار فنر به پوسته فشرده مي شود.

تعداد نمایش شرکت ها در صفحه


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0