منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

موتورهای هیدرولیک پیستون شعاعی

5 محصول صنعتی 5 شرکت
Bosch Rexroth - Mobile Hydraulics
موتورهای هیدرولیک پیستون شعاعی
موتورهای هیدرولیک پیستون شعاعی
Radial piston hydraulic motor (160 - 3 000 cm³, 115 - 260 rpm | MCR)

موتور پیستونی شعاعی سری MCR نوعی موتور کامپکت، مقاوم، با سرعت پایین، و گشتاور بالا است که در اندازه های 160 تا 3000 موجود است.

Bosch Rexroth HAGGLUNDS DRIVES
موتورهای هیدرولیک پیستون شعاعی
موتورهای هیدرولیک پیستون شعاعی
1 256 - 13 200 cm³/rev | Hägglunds CA

Radial piston hydraulic motor / for heavy-duty applications:Designed specifically to power heavy applications with the maximum weight and size, the Hägglunds’ Compact CA motor, with its compact and light design, exceeds expectations. The motor yields a ratio of power to weight, and boasts of the best performance and functionality, similar to that of other Hägglunds’ motors. 

Eimco Elecon (India) Limited
موتورهای هیدرولیک پیستون شعاعی
موتورهای هیدرولیک پیستون شعاعی
Radial piston hydraulic motor

این موتور هیدرولیکی دارای بلبرینگی است که مخصوص کارهای سنگین می باشد و از دوام بالایی برخوردار است. 

Italgroup S.r.l.
موتورهای هیدرولیک پیستون شعاعی
موتورهای هیدرولیک پیستون شعاعی
Compact radial piston hydraulic motor (40 - 2 000 cc | HC series)

این مدل از موتورهای هیدرولیکی پیستونی شعاعی از سایز کامپکت، سرعت چرخش بالا، و گشتاور بالا برخوردار هستند و در نوع خود منحصربفرد می باشند.

توضیحات فنی

موتورهاي هيدروليكي براي فراهم آوردن توان مكانيكي چرخشي به كارمي روند. نقش يك موتور هيدروليكي دقيقا عكس يك پمپ است كه توسط آن، توان مكانيكي حاصل از يك موتورالكتريكي  يا يك موتور احتراقي به توان سيالات تبديل مي گردد. موتور هيدروليكي با دريافت جريان پمپ  وفشار در ورودي، يك حركت دوراني و گشتاور در خروجي به وجود مي آورد.

حجم جابجايي يك موتور هيدروليكي عبارت است ازحجم سيال مورد نياز براي چرخاندن موتور به اندازه يك دوركامل. مشابه پمپ ها، موتورها نيزممكن است با حجم جابجايي ثابت يا متغير ساخته شوند.  با افزايش حجم جابجايي  يك موتور، سرعت دوران آن كاهش مي يابد. زيرا ميزان سيال بيشتري براي يك دور گردش نياز دارد. با افزايش حجم جابجايي، گشتاور خروجي موتور افزايش مي يابد. زيرا سطح بيشتري در موتور، در معرض فشار سيال قرار مي گيرد. با كاهش حجم جابجايي موتور، سرعت دوراني افزايش و گشتاور كاهش خواهد يافت.

موتورهاي هيدروليكي نيز همانند پمپ ها، در انواع چرخ دنده اي، پره اي و پيستوني ساخته مي شوند. موتورها نيز ساختماني شبيه به پمپ ها دارند و حتي ويژگي هاي آن ها نيز مشابه است. مثلا موتورهاي هيدروليكي چرخ دنده اي كمترين بازدهي، بيشترين تحمل در برابرآالودگي ها و كمترين فشار مجاز كاري را در بين اين سه نوع دارند. موتورهاي پيستوني داراي بيشترين بازدهي هستند و بيشترين فشارهاي كاري را تحمل مي كنند، ولي نسبت به وجود الودگي در روغن حساس هستند.  حجم جابجايي موتورهاي چرخ دنده اي، مانند پمپ هاي چرخ دنده اي ثابت است .موتورهاي تيغه اي از نظر ساختماني شبيه پمپ هاي متعادل هستند، با اين تفاوت كه تيغه ها تحت فشار فنر به پوسته فشرده مي شود.

چیدمان سیلندر ها در موتورهای هیدرولیکی پیستونی شعاعی همانند چیدمان سیلندرها در موتورهای احتراق داخلی ستاره ای شکل می باشد.

توضیحات فنی

موتورهاي هيدروليكي براي فراهم آوردن توان مكانيكي چرخشي به كارمي روند. نقش يك موتور هيدروليكي دقيقا عكس يك پمپ است كه توسط آن، توان مكانيكي حاصل از يك موتورالكتريكي  يا يك موتور احتراقي به توان سيالات تبديل مي گردد. موتور هيدروليكي با دريافت جريان پمپ  وفشار در ورودي، يك حركت دوراني و گشتاور در خروجي به وجود مي آورد.

حجم جابجايي يك موتور هيدروليكي عبارت است ازحجم سيال مورد نياز براي چرخاندن موتور به اندازه يك دوركامل. مشابه پمپ ها، موتورها نيزممكن است با حجم جابجايي ثابت يا متغير ساخته شوند.  با افزايش حجم جابجايي  يك موتور، سرعت دوران آن كاهش مي يابد. زيرا ميزان سيال بيشتري براي يك دور گردش نياز دارد. با افزايش حجم جابجايي، گشتاور خروجي موتور افزايش مي يابد. زيرا سطح بيشتري در موتور، در معرض فشار سيال قرار مي گيرد. با كاهش حجم جابجايي موتور، سرعت دوراني افزايش و گشتاور كاهش خواهد يافت.

موتورهاي هيدروليكي نيز همانند پمپ ها، در انواع چرخ دنده اي، پره اي و پيستوني ساخته مي شوند. موتورها نيز ساختماني شبيه به پمپ ها دارند و حتي ويژگي هاي آن ها نيز مشابه است. مثلا موتورهاي هيدروليكي چرخ دنده اي كمترين بازدهي، بيشترين تحمل در برابرآالودگي ها و كمترين فشار مجاز كاري را در بين اين سه نوع دارند. موتورهاي پيستوني داراي بيشترين بازدهي هستند و بيشترين فشارهاي كاري را تحمل مي كنند، ولي نسبت به وجود الودگي در روغن حساس هستند.  حجم جابجايي موتورهاي چرخ دنده اي، مانند پمپ هاي چرخ دنده اي ثابت است .موتورهاي تيغه اي از نظر ساختماني شبيه پمپ هاي متعادل هستند، با اين تفاوت كه تيغه ها تحت فشار فنر به پوسته فشرده مي شود.

چیدمان سیلندر ها در موتورهای هیدرولیکی پیستونی شعاعی همانند چیدمان سیلندرها در موتورهای احتراق داخلی ستاره ای شکل می باشد.

تعداد نمایش شرکت ها در صفحه


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0