منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

اسپكترومتر الكترونی: AES,XPS,EELS

10 محصول صنعتی 8 شرکت
CAMECA
اسپكترومتر الكترونی: AES,XPS,EELS
اسپكترومتر الكترونی: AES,XPS,EELS
Electron probe microanalyzer (EPMA) (SXFive)

این آنالایزر پراب الکترون دارای ساختار پیشرفته ای است و عملکرد دقیقی را ارائه می کند. از این ابزار می توان در حوزه های ژئوشیمی، کانی شناسی، باستان شناسی، مواد و غیره استفاده نمود.

 

 

Jeol
اسپكترومتر الكترونی: AES,XPS,EELS
اسپكترومتر الكترونی: AES,XPS,EELS
اسپكترومتر الكترونی: AES,XPS,EELS
Auger electron spectrometer (AES) (JAMP-9510F)

این ابزار نوعی طیف سنج الکترون اوژه با کیفیت بالا به همراه یک آنالایزر نیم کره ای است که تحلیل حالت پیوند شیمیایی را در حوزه های نانو تا میکرو با توان عملیاتی بالا ارائه میکند.

اسپكترومتر الكترونی: AES,XPS,EELS
Electron probe microanalyzer (EPMA) (JXA-8530F)

مدل JXA-8530F نوعی آنالایزر پراب الکترون است که از قابلیت کاربری آسان برخوردار بوده و دارای عملکرد دقیق و پیشرفته است.

LK Technologies
اسپكترومتر الكترونی: AES,XPS,EELS
اسپكترومتر الكترونی: AES,XPS,EELS
Spectrometer / low-energy electron diffraction

این اسپکترومتر پراش الکترون انرژی کم ساخت شرکت LK Technologies است که در زمینه طراحی و ساخت سیستم های کامل UHV که معمولا متدهای آنالیز سطح را به خوبی ترکیب می کنند، متخصص است.

OCI Vacuum Microengineering
اسپكترومتر الكترونی: AES,XPS,EELS
اسپكترومتر الكترونی: AES,XPS,EELS
Spectrometer / low-energy electron diffraction / digital (15 mm, 77° | Model DLD-L800-ISH)

این اسپکترومتر دیجیتال می تواند اندازه گیری های ساختار پریودیک سطحی را در مقیاس نانو با استفاده از پراب الکترونی انجام دهد.

OMICRON
اسپكترومتر الكترونی: AES,XPS,EELS
اسپكترومتر الكترونی: AES,XPS,EELS
اسپكترومتر الكترونی: AES,XPS,EELS
X-ray photoelectron spectrometer (XPS) (ESCA+)

این ابزار نوعی اسپکترومتر فتوالکترون اشعه ایکس (XPS) است که از حساسیت بالا برخوردار بوده و دارای پلتفرم مقاوم و چندمنظوره میباشد و عملکرد بسیار سریعی ارائه می کند.

اسپكترومتر الكترونی: AES,XPS,EELS
Spectrometer / low-energy electron diffraction / AES (SPECTALEED)

این اسپکترومتر پراش الکترون  AES دارای اپتیک LED بسیار قوی و ریموت کنترل بوده و استفاده از آن بسیار آسان است.

Physical Electronics Inc.
اسپكترومتر الكترونی: AES,XPS,EELS
اسپكترومتر الكترونی: AES,XPS,EELS
Auger electron spectrometer (AES) (PHI 710)

این طیف سنج الکترون اوژه با رزولوشن کمتر از 8nm براساس ساختار CMA از شرکت PHI طراحی شده است که تصویربرداری برتری از نمونه هایی با توپوگرافی همچون نانوساختارها ارائه میکند.

RBD Instruments Inc
اسپكترومتر الكترونی: AES,XPS,EELS
اسپكترومتر الكترونی: AES,XPS,EELS
Auger spectrometer / compact (microCMA)

این اسپکترومتر اوژه کامپکت یک آنالایزر آینه ای استوانه ای است هم از نظر کمی و هم سطحی بسیار حساس بوده و استفاده از آن بسیار آسان می باشد.

Thermo Scientific - Scientific Instruments and Aut
اسپكترومتر الكترونی: AES,XPS,EELS
اسپكترومتر الكترونی: AES,XPS,EELS
X-ray photoelectron spectrometer (XPS) (ESCALAB 250Xi)

سری ESCALAB 250Xi از شرکت Thermo Scientific نوعی کوپلینگ اسپکترومتر چندمنظوره با حساسیت بالا و رزولوشن بالا می باشد.


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0