منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

نگهدارنده فیوز

6 محصول صنعتی 5 شرکت
ABB Oy, Breakers and Switches
نگهدارنده فیوز
نگهدارنده فیوز
Fuse-switch (32 - 63 A, 690 V (IEC 60947-3)| OS Gamma)

این فیوز سوئیچ به عنوان سوئیچ اصلی در تابلوهای ولتاژ پایین در حوزه صنعت جهت توزیع برق و حفاظت از موتورها، کابل ها، و سایر ابزارها در مقابل اتصال های کوتاه و اضافه بارها مورد استفاده قرار میگیرد.

ETI
نگهدارنده فیوز
نگهدارنده فیوز
Cylindrical Fuse disconnector EFD

Cylindrical fuse holder:The ETI cylindrical fuse disconnector EFD is constructed in a 22mm x 58mm framework with plastic components resistant to extremely high temperatures. Its drawer guarantees that a fuse link can't touch with the housing as the changing of fuse link restricts direct-contact of parts under voltage, in accordance to IP20 protection class.

Eaton
نگهدارنده فیوز
نگهدارنده فیوز
نگهدارنده فیوز
Fuse-switch (QSA)

این ابزارها با قابلیت انعطاف QSA در سه مدل موجود هستند و سوئیچینگ بهینه را ارائه میکنند. همچنین دارای گواهینامه KEMA و IEC / EN 60947-3 هستند.

نگهدارنده فیوز
Fuse-holder (230 - 400 V | Paco)

این ابزار  مطابق با IEC 60947-3 است و جهت فیوز لینک های DIN نوع D مناسب میباشد. 

SIEMENS Low-Voltage & Products
نگهدارنده فیوز
نگهدارنده فیوز
8 x 32 mm, 10 x 38 mm

Cylindrical fuse holder:In Europe, Cylindrical Fuse Systems are very typical. A wide range of various cylindrical fuse links and holders that follows that standards IEC 60269-1, -2, and -3 are present. These fuse holders are ideal to be utilized in industrial applications but is not compatible for switching loads. 

Schneider Electric - Automation and Control
نگهدارنده فیوز
نگهدارنده فیوز
Fuse-holder (0.5 - 125 A, max. 690 V | TeSys DF series)

این نگهدارنده فیوز از 0,5A تا 125A جهت کاربردهای مختلفی طراحی میشود و دارای ابعاد (8.5x31.5mm(7),10x38mm(6),14x51mm(2) و (22x58mm(6 میباشد.

تعداد نمایش شرکت ها در صفحه


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0